Związki Zawodowe

2 wyświetleń

PROGRAM:


09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY
Jakie są kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi? • Prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych?

 • Najnowsze i planowane zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.

 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami.

 • Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych.

 • Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników  oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.

 • Rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych. 


 


OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE,  NADUŻYCIA
Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych  i orzeczeń sądu • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii?

 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.

 • Jakie zachowanie/sytuacja jest przywilejem, a co jest już nadużyciem  – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.

 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed  nadużyciami - przywileju nie można nadużywać .

 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania,  działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.

 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak  zawierać i wypowiadać  układy zbiorowe?

 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie? 


 


OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna  i  szczególna ochrona trwałości stosunku pracy • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.

 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?

 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.

 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie  stosunku  pracy z działaczem związkowym?

 • Jakie są okresy ochronne dla poszczególnych grup  działaczy  związkowych?

 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).


 


ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO     
                                              
Jakie są uprawnienia,  kompetencje związków zawodowych i  pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych? • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy

 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.

 • Żądania związków  - przedsporne prowadzenie rozmów.

 • Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami  pod kątem protokołu rozbieżności.

 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.

 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.

 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.


 


ZWOLNIENIA GRUPOWE      
Jaka  jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych?  • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.

 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.

 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie  przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?

 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.


17.00 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 30.07.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 1370 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

dr Radosław L. Kwaśnicki

dr hab. Krzysztof Walczak
Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników

Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy
Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach
Autor i współautor wielu publikacji książkowych
Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy
Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucjiadca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia