Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów

0 wyświetleń

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w Zimowej Szkole Menedżerów Zakupów w Sopocie,  podczas której dowiedzą się Państwo jak doskonalić i usprawniać organizację oraz prowadzić procesy zakupowe.

Dlaczego warto pogłębiać umiejętności zarządzania zakupami? • Racjonalizacja i zwiększenie oszczędności w procedurach i procesach zakupowych

 • Trafniejszy wybór ofert i dostawców

 • Bezpieczniejsze i trwalsze umowy zakupowe

 • Decyzje zakupowe oparte na mierzalnych danych

 • Minimalizacja ryzyka związanego z ponoszeniem strat z tytułu zakupów i utrzymywania zapasów

 • Wykorzystywanie nowych i różnorodnych rozwiązań w zakresie procesu dokonywania zakupów

 • Zwiększenie kontroli realizacji zakupów


Kluczowe zagadniania: • Jak prowadzić politykę zakupową?

 • Jak sprawnie organizować dokumentację zakupową?

 • Nowoczesne metody redukcji kosztów zakupowych

 • Zasady konstrukcji łańcuchów dostaw

 • Radzenie sobie z monopolem po stronie dostawcy

 • Zachodnioeuropejskie rozwiązania w zakresie zaopatrzenia

 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami

 • Budowanie efektywnej komunikacji z dostawcą

 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą

 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?

 • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?

 • Jak rozwiązywać konflikty z dostawcami?


Dzień I  - 25 stycznia 2018 r. (czwartek)


BUDOWA STRATEGII I POLITYKI ZAKUPÓW


Ekspert: dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie  procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30 
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć


PODSTAWOWE DOKUMENTY FORMALIZUJĄCE ZAKUPY– REGULOWANIE WARUNKÓW DOKONYWANIA ZAKUPÓW JAKO METODA OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI • Strategia zakupowa

 • Procedura zakupowa

 • Procedura oceny dostawców

 • Instrukcje zakupowe

 • Inne dokumenty warunkujące zakupy


KATEGORYZACJA ZAKUPÓW • Wyznaczenie głównych kategorii zakupowych (kategorie funkcjonalne)

 • Drzewo kategorii

 • Kategoryzacja metoda wartości metoda ABC (subkategorie wartościowe)

 • Kategoryzacja metodą Kraljic’a  (subkategorie wartość – ryzyko)


DEFINIOWANIE SPOSOBU PROWADZENIA PODSTAWOWYCH KATEGORII ZAKUPOWYCH • Zakup materiałów

 • Zakup opakowań

 • Zakup usług

 • Zakup usług transportowych

 • Zakup pozostałych usług

 • Zakupy Administracyjne

 • Zakupy UR (części zamienne i materiały eksploatacyjne)

 • Inwestycje i remonty (Capex i Opex)

 • Pozostałych zakupów


 


KONSOLIDACJA ZAKUPÓW W RAMACH KATEGORII I SUBKATEGORII

CELE ZAKUPÓW – ZAKUPOWE KPI • Cele operacyjne

 • Cele strategiczne

 • Matryca celów

 • Kontrola i pomiar celów

 • Cele oszczędnościowe – narzędzia konstrukcji celów i metody wyznaczania priorytetów


ROLA DZIAŁU ZAKUPÓW W BUDOWIE SOURCINGU • Przypisanie odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej zakupów

 • Rola i odpowiedzialność inicjatorów zakupowych

 • Planowanie przez inicjatorów zakupowych (plan sprzedaży, plany inwestycyjne, plany remontów etc)


ANALIZA OBECNEGO RYNKU - WSKAZANIE DOSTAWCÓW I PRODUKTÓW • Sourcing zakupów – sterowanie zakupami w poszczególnych grupach materiałów  i usług

 • Podejście strategic sourcing

 • Ocena możliwych do uzyskania oszczędności

 • Podział na grupy sourcingowe

 • Wyznaczenie dostawców kluczowych i preferowanych

 • Wybór koncepcji dostaw – zakupy spotowe, umowy ramowe, umowy ramowo workowe


PRZEWIDYWANE TENDENCJE ROZWOJOWE NA TYM RYNKU • Rynek, a analiza własnej pozycji rynkowej i zakupowej przy pomocy macierzy BCG (analiza siły zakupowej)

 • Kierunki rozwoju rynku

 • Analiza otoczenie bliższego i dalszego


LICZBA I RODZAJ DOSTAWCÓW • Konsolidacja i dekonsolidacja zakupów

 • Kwotowanie dostaw 

 • Wykorzystanie dostawców alternatywnych


MAGAZYNOWANIE, ZAPASY LUB ICH BRAK

POSZUKIWANIE NOWYCH RYNKÓW ZAOPATRZENIA

SUBSTYTUCJA I JEJ KONSEKWENCJE – ALTERNATYWNE BOMY, WZROST SPADEK KOSZTÓW PRODUKCJI

PRZYKŁADY OPISU SOURCINGU POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 


16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień II - 26 stycznia 2018 r. (piątek)


MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIAŁU ZAKUPÓW


Ekspert: Arkadiusz Żurek, Ekspert, coach i  mentor, mówca motywacyjny. Jeden z najlepszych  ekspertów na rynku  specjalizujący  się w podnoszeniu efektywności zespołów, osiągający ponadnormatywne wyniki poprzez  konsekwentne stosowanie promowanych przez siebie praktyk.

8.30 – 9.00 
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć


STRATEGICZNE KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI • Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować pozytywne relacje z dostawcami?

 • Budowanie otwartości w relacjach z dostawcami

 • Empatia – klucz do zawodowego sukcesu

 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami

 • Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać na ludzi i kreować potrzeby – z zachowaniem zasady win-win?

 • Jak zwiększyć lojalność dostawców?

 • Jak osiągnąć wzajemną synergię? 

 • Nawyki  budowania relacji


ROZMOWA Z DOSTAWCĄ - BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI • Rola i znaczenie prowadzenia rozmów z dostawcami

 • Struktura spotkania 

 • Przezwyciężanie blokad komunikacyjnych - szukanie skutecznego porozumienia

 • Co można zobaczyć bez czekania na słowa?

 • Kto jest odpowiedzialny za proces komunikacji - nadawca czy odbiorca?

 • Praktyczne narzędzia komunikacyjne 

 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą

 • Uważna obserwacja dostawcy i wykorzystywanie zdobytych informacji

 • Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami


PERSWAZJA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW W PROCESIE DOKONYWANIA ZAKUPU • Budowanie świadomości oddziaływania w celu zmiany myślenia i zachowania dostawcy

 • Jednorazowa zmiana zachowania – czyli tzw. wyzwalacze uległości

 • Techniki perswazji jako drugi stopień wtajemniczenia

 • Kiedy oddziaływanie jest skuteczne, a kiedy nie jest?

 • Kiedy perswazja staje się manipulacją i dlaczego warto tego unikać?

 • Wzmacnianie sprawności w stosowaniu technik perswazyjnych

 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?


NEGOCJACJE ZAKUPOWE • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?

 • Kiedy zaczynają się negocjacje między kupcem, a dostawcą?

 • Kto kieruje rozmową, a kto kieruje negocjacjami? 

 • Czy istnieją magiczne techniki negocjacji? 

 • Rodzaje sytuacji negocjacyjnych – strategia matrycy szachowej

 • Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność

 • Jak zarządzać przebiegiem negocjacji i kontrolować ich przebieg?

 • W jaki sposób negocjować warunki finansowe zakupów?

 • Jak domykać proces zakupów?


STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ • W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe?

 • Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?

 • Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

 • Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych

 • Taktyki działania i komunikowania w sytuacji konfliktu

 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji

 • Trening zastosowania zaprojektowanych algorytmów


16.00 Zakończenie szkolenia


ETODY:


 Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów 

 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 • Kierowników Zaopatrzenia

 • Kierowników Organizacji i Logistyki

 • Kierowników działów logistyki

 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów


zgłoszenie do 09.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym 140 PLN netto + 23% VAT
1-osobowym 230 PLN netto + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Arkadiusz Żurek
Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.


dr Marek KasperekDoktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Marketing

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia