Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich, do codziennego użytku

2 wyświetleń

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczących obrotu produktami chemii gospodarczej – detergentami oraz kosmetykami. Omówione zostaną wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji produktu, przygotowania etykiety produktu z uwzględnieniem dodatkowych wymagań prawnych odnoszących się towarów paczkowanych, produktów palnych, produktów w opakowaniach aerozolowych, deklaracji marketingowych wraz z praktyczną analizą etykiet artykułów dostępnych na rynku.


Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów i importerów produktów chemii gospodarczej . Osoby odpowiedzialne za import produktów kosmetycznych na rynek UE, dystrybutorów kosmetyków, a także pracowników sieci handlowych, pracowników działów marketingu oraz osoby zajmujące się przygotowaniem etykiet produktów konsumenckich.


Program szkolenia: 1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej - podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.

 2. Etykieta produktu chemicznego - zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające 
  z rozporządzenia CLP - język etykiety, piktogramy, rozmiary etykiety, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności.

 3. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. - skład detergentowy 
  na etykiecie, arkusz danych składników dla służb medyczny, wykaz składników detergentowych dla konsumentów.

 4. Problematyka klasyfikacji detergentów jako produktów powodujących poważne uszkodzenie oczu – jak nie odstraszyć konsumentów – praktycznie przykłady rozwiązań.

 5. Dodatkowe oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania.

 6. Jak wprowadzić kosmetyki samochodowe oraz kosmetyki dla zwierząt na rynek.

 7. Wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych – podstawy prawne, niezbędna dokumentacja produktu, odpowiedzialność za produkt.

 8. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia 1223/2009/WE wraz z późn. zm.

 9. Deklaracje marketingowe dotyczące produktów kosmetycznych - rozporządzenie 655/2013/UE, przyjęte praktyki rynkowe.

 10. Oznakowanie specjalnych grup kosmetyków - kosmetyki łatwopalne, produkty aerozolowe, produkty ochrony przeciwsłonecznej.

 11. Oznaczenia dobrowolne na opakowaniach kosmetyków.

 12. Produkty chemiczne jako towary paczkowane.

 13. Weryfikacja przykładowych etykiet produktów chemicznych, detergentów i produktów kosmetyków – ćwiczenia praktyczne.


Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”. W firmie THETA specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych, specjalista ds. produktów kosmetycznych oraz systemu ELDIOM.

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo