Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer – CCO lvl2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie, zdobyte na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ten unikatowy program szkolenia dla firm, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl2  dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową, dlatego warto wziąć udział w tym szkoleniu dla firm. Ten specjalistyczny certyfikat obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS

Korzyści z udziału w szkoleniu:


  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe

 • Program jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk

 • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

 • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci Compliance

 • Podczas szkolenia spotkasz wiele osób z Działów Compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń


O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci Compliance.


 


 DZIEN I

COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNCYH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) KRYZYSY I SKANDALE W INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE • ESMA – Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem

 • Regulacje krajowe

 • Subprime, Enron, LIBOR, FX, „kryzysopcyjny”


STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS I TZW. GUIDELINES • Rys historyczny,

 • Poziom 1,

 • Poziom 2,

 • Różnice pomiędzy RTS a ITS,

 • Poziom 3.


AKTY PRAWNE Z ZAKRESU I&MC
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW

 • Inne podmioty Nadzoru

 • Regulatorzy europejscy

 • Regulatorzy amerykańscy


KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
FIRMA INWESTYCYJNA A BANK Z ART. 70 UST. 2 USTAWY O OBROCIE
BANK POWIERNICZY
RODZAJE USŁUG MAKLERSKICH • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń,

 • Wykonywanie zleceń

 • Oferowanie

 • Zarządzanie portfelem

 • Doradztwo inwestycyjne


RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
BENCHMARKI • NWIBOR/WIBID

 • POLONIA

 • FX NBP


TESTY ZGODNOŚCI I KONTROLE
PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI  W MIFID


DZIEN II


SYSTEM NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (POLSKA) • Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)

 • Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego oraz uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego

 • Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex

 • Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych


WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (EUROPA) • ESMA-  Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements

 • ESMA Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID)


MIFID II / MADII/MAR/PRIIPS • Założenia

 • Status i stan implementacji

 • Główne zasady i definicje

 • Praktyczne aspekty wdrożenia

 • Zakres obowiązkowego raportowania spółek

 • Manipulacja w świetle dyrektyw

 • Trade surveillance dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń

 • Kary za naruszenia

 • Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)

 • Zachęty w MiFID II

 • Konflikt interesów w MiFID II

 • Rejestrowanie rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej

 • Funkcja compliance w MiFID II
SZKOLENIE OTWARTE SKIEROWANE DO: • Szefów Departamentów Compliance

 • Pracowników Departamentów Compliance

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy

 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego

 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML

 • Szefów działów ryzyka, prawników, doradców

 • Członków Zarządu

 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance 

zgłoszenie do 30.09.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.10.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 30.09.2017 r. 1 970 PLN netto
zgłoszenie od 01.10.2017 r. 2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
zgłoszenie do 30.09.2017 r. 1 670 PLN netto
zgłoszenie od 01.10.2017 r. 1 970 PLN netto

WIoletta Kozłowska

Grzegorz Włodarczyk

Praktycznie, jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II i UCITS V/ZAFI przy SCP. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności.
Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój Compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia