Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl 2

1 wyświetleń

Program:


DZIEŃ I

HISTORIA COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) ORAZ ROLA COMPLIANCE • Wytyczne ESMA

 • Wytyczne Basel

 • Rekomendacja H

 • Inne dokumenty


KRYZYSY I SKANDALE • Subprime

 • Enron

 • LIBOR

 • FX

 • „kryzysopcyjny”


STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS i Wytycznych  • Rys historyczny

 • Poziom 1

 • Poziom 2

 • Różnice pomiędzy RTS a ITS

 • Poziom 3


PRAWO I REGULACJE  • Główneregulacjepolskie

 • Przepisy UE (MiFID, MiFID II, MAD, UCITS, AMFID, PRIIPS, Rozporządzenie benchmarkowe)


REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU • Regulatorzy polscy (KNF, UOKIK, UODO, NBP)

 • Regulatorzy europejscy(ESMA, EBA,EIOPA, FCA (UK)

 • Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW_CCP)

 • Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA)


WPROWADZENIE DO MIFID • Firma inwestycyjna a bank z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie

 • Bank powierniczy

 • Rodzaje usług maklerskich

 • Rodzaje instrumentów finansowych

 • WIBOR i inne benchmarki


OBSZARY I&MC • Testy zgodności i kontrole

 • Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID

 • System nadzoru zgodności działalności z prawem

 • System kontroli wewnętrznej

 • System audytu wewnętrznego

 • Rola compliance w MiFID


DZIEN II

MIFID II – WPROWADZENIE I ROLA COMPLIANCE • Założenia

 • Status i stan implementacji

 • Główne zasady i definicje

 • Praktyczne aspekty wdrożenia

 • Nowe i zmodyfikowane obowiazki compliance w systemie MiFID II

 • Wymogi w zakresie zarządzania produktami – obowiazki wytwórcy i dystrybutora

 • Alokacja i obowiazki z nią związane

 • Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II

 • Obowiązki informacyjne


MAD II/MAR • Założenia

 • Status i stan implementacji

 • Główne zasady i definicje

 • Praktyczne aspekty wdrożenia

 • Manipulacja instrumentem finansowym

 • Kary za naruszenia

 • System trade surveillance

 • Rekomednacje inwestycyjne (MAR) vs. badania inwestycyjne (MiFID II)

 • Informacja poufna i “badania rynku”

 • Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)


Zakończenie szkolenia.

zgłoszenie do 29.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.05.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 29.05.2019 r. 1 970 PLN netto
zgłoszenie od 30.05.2019 r. 2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
zgłoszenie do 29.05.2019 r. 1 670 PLN netto
zgłoszenie od 30.05.2019 r. 1 970 PLN netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiad, poczęstunek podczas przerw

Grzegorz Włodarczyk
Praktycznie, jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II i UCITS V/ZAFI przy SCP. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności.
Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój Compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo