Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz C R&D i B R&D

4 wyświetleń

Adresaci:


 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca ważny certyfikat IPMA D

 • Kierownicy projektów z certyfikatem IPMA D

 • Członkowie zespołów projektowych z certyfikatem IPMA D, którzy poprzez zdobyte doświadczenie praktyczne chcą potwierdzić swoje kwalifikacje wyższym certyfikatem


  Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie C, B, A wraz z rozszerzeniem o certyfikację R&D na wskazanych poziomach.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, jak właściwie przygotować się do egzaminu na poziomie C

 • Wiedział jak przebiega część praktyczna egzaminu i na co należy zwrócić uwagę

 • Miał możliwość wymiany doświadczenia z trenerem praktykiem

 • Miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA, który umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie Kierownika Projektu
Program
 • Cykl życia projektu – przypomnienie tematyki i narzędzi zarządzania projektami

 • Warsztat projektowy – Przygotowanie pod część praktyczną egzaminu certyfikującego na poziom C, B, A IPMA


  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.


Cena szkolenia wynosi 2200 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
lunch
przerwy kawowe
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Tomasz Leśniowski

Ewa Bednarczyk

Seminaria, Warsztaty

pm2pm sp. z o.o.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia