Umowy Zakupowe

6 wyświetleń

„Co siódma umowa w zakresie zakupów dla firm nosi znamiona wysokiego ryzyka naruszenia praw i niebezpieczeństwa braku realizacji postanowień kontraktowych”


 


Szanowni Państwo
 
Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w  zakupach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:


  • Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy

 • Dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów

 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów

 • Poznasz krok po kroku metody tworzenia i zabezpieczania różnego rodzaju kontraktów zakupowych

 • Dowiesz się, jak minimalizować ryzyko umów zakupowych

 • Zwiększysz kontrolę nad realizowanymi umowami


 


Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:


  • Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?

 • Jak przygotować zapytania ofertowe?

 • Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?

 • Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?

 • Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?

 • Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?

 • Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?


 


Program:


 


9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


  • czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego

 • prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego

 • okres obowiązywania oferty

 • przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne

 • czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?

 • milczenie - czy może być uznane za przyjęcie oferty?

 • przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących

 • przyjęcie oferty ze zmianami

 • domniemanie z art. 97 KC

 • negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia


 


NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH


  • uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania

 • specyficzne uregulowania w umowach

 • swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące

 • dokonywanie czynności prawnych

 • czy intencje stron mają znaczenie?

 • negocjacje z zastrzeżeniem poufności - ryzyko i odpowiedzialność

 • tajemnica przedsiębiorstwa

 • dokumentacja przedkontraktowa

 • negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych


 


REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH


  • reprezentacja stron umowy zakupowej

 • sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG - pułapki i niebezpieczeństwa

 • uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy

 • tworzenie treści pełnomocnictwa

 • nadawania uprawnień pełnomocnikom

 • odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt

 • przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika

 • organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów


 


ZAWIERANIUE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA


  • określanie przedmiotu umowy

 • zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron

 • określanie procedur i ich weryfikacja

 • wzory oświadczeń

 • formularze, zamówienia, czy umowy?

 • nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych

 • jak liczyć terminy w umowach?

 • korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami

 • umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice

 • formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?

 • ogólne warunki umów

 • warsztaty - analiza wybranej umowy


 


REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE


  • wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych

 • określenie zastosowania regulaminu

 • co może zawierać zapis o wyłączeniu?

 • określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego

 • uregulowanie tworzenia planów zakupowych

 • wniosek zakupowy

 • określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego

 • określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 


WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH  ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE


  • obligatoryjne elementy umów

 • praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia

 • umowy sprzedaży – zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy

 • umowy leasingu - warunki, zapisy, obowiązku stron.

 • umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać?  zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi

 • umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki – jak zabezpieczyć  jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność


 


ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ


  • kuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?

 • wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze

 • wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze

 • korzystanie z podwykonawców, a dochodzenie roszczeń 


16.30 Zakończenie zajęć


 


 


Metody:


Szkolenie ma formę aktywnych warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w serii wykładów połączonych z dyskusjami. Liczne przykłady zapisów umownych, praktyk rynkowych, analizy przepisów prawnych służą pokazaniu najlepszych metod zabezpieczania wykonania umów zakupowych, które ochraniają interesy organizacji. Dużą zaletą zajęć jest forma przekazu, bardzo przejrzysta dla osób ściśle nie powiązanych z praktyką prawną.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • Menedżerów i kierowników logistyki

 • Menedżerów i kierowników działów zakupów

 • Kierowników ds. dystrybucji logistyki

 • Specjalistów ds. transportu i spedycji

 • Prawników w firmach odpowiedzialnych za tworzenie umów zakupowych

zgłoszenie do 05.06.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.06.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym 295 PLN netto + 23% VAT
1-osobowym 540 PLN netto + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia