Umowy Zakupowe

28 kwi 2020 - 28 kwi 2020

1 wyświetleń

„Co siódma umowa w zakresie zakupów dla firm nosi znamiona wysokiego ryzyka naruszenia praw i niebezpieczeństwa braku realizacji postanowień kontraktowych”


 


Szanowni Państwo
 
Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w  zakupach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:


  • Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy

 • Dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów

 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów

 • Poznasz krok po kroku metody tworzenia i zabezpieczania różnego rodzaju kontraktów zakupowych

 • Dowiesz się, jak minimalizować ryzyko umów zakupowych

 • Zwiększysz kontrolę nad realizowanymi umowami


 


Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:


  • Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?

 • Jak przygotować zapytania ofertowe?

 • Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?

 • Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?

 • Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?

 • Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?

 • Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?


 


9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


  • czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego

 • prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego

 • okres obowiązywania oferty

 • przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne

 • czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?

 • milczenie - czy może być uznane za przyjęcie oferty?

 • przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących

 • przyjęcie oferty ze zmianami

 • domniemanie z art. 97 KC

 • negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia


 


NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH


  • uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania

 • specyficzne uregulowania w umowach

 • swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące

 • dokonywanie czynności prawnych

 • czy intencje stron mają znaczenie?

 • negocjacje z zastrzeżeniem poufności - ryzyko i odpowiedzialność

 • tajemnica przedsiębiorstwa

 • dokumentacja przedkontraktowa

 • negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych


 


REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH


  • reprezentacja stron umowy zakupowej

 • sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG - pułapki i niebezpieczeństwa

 • uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy

 • tworzenie treści pełnomocnictwa

 • nadawania uprawnień pełnomocnikom

 • odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt

 • przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika

 • organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów


 


ZAWIERANIUE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA


  • określanie przedmiotu umowy

 • zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron

 • określanie procedur i ich weryfikacja

 • wzory oświadczeń

 • formularze, zamówienia, czy umowy?

 • nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych

 • jak liczyć terminy w umowach?

 • korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami

 • umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice

 • formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?

 • ogólne warunki umów

 • warsztaty - analiza wybranej umowy


 


REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE


  • wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych

 • określenie zastosowania regulaminu

 • co może zawierać zapis o wyłączeniu?

 • określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego

 • uregulowanie tworzenia planów zakupowych

 • wniosek zakupowy

 • określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego

 • określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 


WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH  ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE


  • obligatoryjne elementy umów

 • praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia

 • umowy sprzedaży – zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy

 • umowy leasingu - warunki, zapisy, obowiązku stron.

 • umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać?  zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi

 • umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki – jak zabezpieczyć  jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność


 


ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ


  • skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?

 • wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze

 • wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze

 • korzystanie z podwykonawców, a dochodzenie roszczeń 


16.30 Zakończenie zajęć


 


 


 

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

WIoletta Kozłowska

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Sprzedaż

Bezpłatny

Zarezerwuj uczestnictwo