Umowy najmu dla firm

1 wyświetleń

Zapraszamy na intensywne szkolenie, będące pigułką wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewnienia firmie bezpiecznych umów najmu nieruchomości, negocjowania, zabezpieczania, gwarancji,  klauzul dodatkowych, wypowiedzenia i przedłużania. Omówimy bezpieczne  i niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenie najemcy oraz dochodzenie roszczeń i radzenie sobie z terminami przedawnień. Otrzymają Państwo zalecenia co do negocjowania i wymagania konkretnych zapisów w umowach.


PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ M.IN. • Jakie zagadnienia należą do najbardziej spornych w negocjacjach?

 • Na co w szczególności zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy najmu?

 • Jak dokonywać prawidłowych rozliczeń między wynajmującym a najemcą?

 • Jak zabezpieczyć umowę najmu komercyjnego?

 • Jakie są zasady obliczania czynszu?

 • Jak dochodzić roszczeń?

 • Jak obliczać opłaty eksploatacyjne?

 • Jak weryfikować wiarygodność najemcy?

 • Jakie są niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemcy?


CO ZYSKUJESZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU? • Otrzymujesz kompleksowe przygotowanie do zwierania umów najmu

 • Otrzymasz wskazówki na co należy zwrócić uwagę sporządzając umowę najmu

 • Zdobędziesz zestaw praktycznych case study w zakresie rozliczania umów komercyjnych

 • Nabędziesz praktycznych umiejętności, dzięki którym zmniejszysz ryzyko związane z zawarciem umowy najmu komercyjnej

 • Pozyskasz aktualną wiedzę w zakresie zasad rozliczania pomiędzy wynajmującym, a najemcą

 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne porady w zakresie najczęstszych problemów związanych z powierzchniami wspólnymi

 • Poznasz metody postępowania w sytuacjach szczególnych jak niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców


 


     PROGRAM: 


PKLUCZOWE ZAPISY UMOWNE W NAJMIE KOMERCYJNYMJakie zapisy są istotne z punktu widzenia najemcy i wynajmującego? • Zasady najmu powierzchni komercyjnych – klauzule wyłączności

 • Zawieranie umowy najmu komercyjnego czyli na co uważać zawierając umowę najmu ?

 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu i dlaczego?

 • Przedmiot umowy najmu czyli co możemy wynająć i do czego możemy zastosować umowę najmu?

 • Case study : Zasady tworzenie umów najmu lokali komercyjnych.


WSPÓŁPRACA PRZY NAJMNIE KOMERCYJNYM I NEGOCJOWANIE UMÓW NAJMU
Jakie są skuteczne rozwiązania w zakresie negocjowania warunków? • Sporne kwestie negocjacyjne a zapisy w umowach

 • Specyficzne uregulowania w umowach

 • Dokonywanie czynności prawnych a reprezentacja stron umowy

 • Dokumentacja przedkontraktowa

 • Case study : Zabezpieczenie interesów dwóch stron w klauzulach umownych


PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE UMÓW NAJMU KOMERCYJNEGO
Jak tworzyć zapisy umowne?  • Umowy pre-lease, czyli na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę najmu zanim inwestycja zostanie sfinalizowana?

 • Umowy zawierane na czas określony i na czas nieokreślony – wskazówki dla najemcy i wynajmującego

 • Ograniczenia możliwości rozwiązania umowy najmu – podstawy umowne i ustawowe

 • Najczęstsze błędy i niedopatrzenia w umowach najmu

 • Case study : Jak poprawnie sporządzić aneks do umowy najmu?


ROZLICZANIE UMÓW KOMERCYJNYCH
Jak zarządzać kosztami w umowach? • Obliczania czynszu i jego waloryzacji – praktyczne wskazówki

 • Naliczanie i rozliczanie opłat eksploatacyjnych. Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?

 • Zasady rozliczenia między wynajmującym a najemcą

 • Czy otrzymanie przez wynajmującego kaucji za najem lokalu pociąga za sobą odpowiedzialność zapłaty podatku VAT?


ASPEKTY UMOWNE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH
Jakie są praktyczne rozwiązania związane z powierzchniami wspólnymi? • Sporne kwestie związane z wykorzystywaniem powierzchni wspólnych

 • Praktyczne uregulowania zapisów powierzchni wspólnych


RYZYKO UMÓW NAJMU I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Jak  unikać ryzyka i dochodzić swoich praw? • Niebezpieczne rozwiązania z punktu widzenia najemców

 • Dochodzenie roszczeń i terminy przedawnienia

 • Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę?

 • Co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości wynajmującego?

 • Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu?


CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia