Umowy i kontrakty w języku angielskim

1 wyświetleń

Prawo:


09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć


BLOK I – WPROWADZENIE DO JĘZYKA PRAWNICZEGO


Cel: Poznanie zasad tłumaczenia i pisania umów, klauzul, stosowania słownictwa i wyrażeń, tworzenie konstrukcji umowy, rozumienie specjalistycznych wyrażeń, umiejętność wyszukiwania właściwych terminów i sformułowań

Metodyka: Część w
ykładowa - teoretyczna i warsztatowa – praktyka poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i tłumaczenie wyrażeń i zapisów umownych


ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM  • Cechy języka angielskiego prawniczego – omówienie podstawowych zasad gramatycznych i leksykalno-składniowych niezbędnych przy formułowaniu tekstów prawniczych, w tym w szczególności umów

 • Istotność kontekstu – wieloznaczność terminów i sformułowań w zależności od rodzaju tekstu, w jakim występują – gdzie należy sprawdzać/wyszukiwać znaczenie terminów specjalistycznych?

 • Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym?

 • Odwołania w tekście prawniczym – czyli w jaki sposób dokonywać odniesień do podstaw prawnych? – omówienie podstawowych rodzajów aktów prawodawczych

 • Podział dokumentu – artykuły, paragrafy, ustępy, itp. i ich odpowiedniki w dokumentach angielskojęzycznych

 • Wyrażenia wprowadzające w błąd – omówienie sformułowań, których dosłowne znaczenie często jest dalekie od rzeczywistego

 • Błędy w tłumaczeniach – czyli jakich częstych omyłek należy unikać 


BLOK II – UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM – ANALIZA TREŚCI UMOWY NA WZORACH

Cel: Nabycie umiejętności rozumienia i tłumaczenia umów – zapoznanie się 
z technikami ułatwiającymi czytanie ze zrozumieniem

KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM – WYKŁAD POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI
  • Najważniejsze klauzule umów – omówienie znaczenia poszczególnych klauzul, ich formułowanie i tłumaczenie - w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów – ze szczególnym naciskiem na terminologię i frazeologię

 • Nazwa, oznaczenie stron, postanowienia wstępne – umowy nazwane i nienazwane, rodzaje podmiotów prawnych i ich podstawowe cechy, rola preambuły i definicji umownych

 • Świadczenia, prawa i obowiązki – rodzaje świadczeń, formułowanie zobowiązań i uprawnień

 • Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy – podstawowe formy zabezpieczeń w prawie polskim i anglosaskim – w jaki sposób są ustanawiane, egzekwowane i zwalniane?

 • Odpowiedzialność stron – kiedy strony ponoszą odpowiedzialność mowną oraz w jaki sposób można ją ograniczyć lub wyłączyć ?

 • Środki prawne przysługujące stronom – pojęcie naruszenia, szkody i  odszkodowania oraz innych praw umożliwiających stronie poszkodowanej dochodzenie roszczeń, zrzeczenie się praw i roszczeń

 • Formy płatności – przedpłata, zaliczka, zadatek, płatność ratalna, kompensata, itp.

 • Klauzula o zachowaniu poufności – definicja informacji poufnych, omówienie treści klauzuli oraz wyłączenia poufności

 • Język i prawo umowy, właściwość sądu, arbitraż – omówienie treści klauzul

 • Formy rozwiązania umowy – rodzaje wypowiedzenia i odstąpienie oraz wiele innych klauzul omówionych na przykładach angielskojęzycznych

 • Tłumaczenie klauzul umownych z języka angielskiego na język polski


PRZYKŁADOWE UMOWY OMAWIANE PODCZAS WARSZTATÓW • Umowa sprzedaży nieruchomości

 • Umowa pożyczki

 • Umowa zabezpieczenia

 • Umowa o zachowaniu poufności

 • Pełnomocnictwo: ogólne i  rodzajowe w anglojęzycznej umowie


BLOK III – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel: utrwalenie poznanych zasad w ćwiczeniach praktycznych

WARSZTATY PRAKTYCZNE - SPORZĄDZANIE DOKUMENTU


Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

16.30 zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 08.11.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.11.2018 - 1270 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
* szkolenie zwolnione z VAT

Małgorzata Cyganik
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim
Autorka książki pt. Legal English – podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego, z głównym naciskiem na prawo spółek, przedstawiającym podstawowe różnice prawne pomiędzy polskim, angielskim i amerykańskim prawem spółek
Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (język angielski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Absolwentka wielu kursów, m.in. dla tłumaczy języka angielskiego przy sądzie arbitrażowym we Wrocławiu, posiada certyfikat tłumacza języka angielskiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia