Umowy i kontrakty handlowe

1 wyświetleń

Program:


09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata


09.30 rozpoczęcie zajęćPODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE  KONDYCJI  KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym? • Jakie przepisy regulują kwestie umów między spółkami?

 • Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?

 • Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać, aby potwierdzić reprezentację?

 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej

 • Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?

 • W jaki sposób napisać pełnomocnictwo, aby było ważne?  

 • Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej? 

 • Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?

 • Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?

 • Umowa przedwstępna


JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy • Jakie są stałe elementy umów?

 • Komparycja umowy – prawidłowy opis

 • Co pojawia się w dobrych umowach?

 • Słowniczek i preambuła umów

 • Język umów, formy zawierania umów

 • Określanie obowiązków i uprawnień stron

 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?

 • Kto podpisuje umowy?

 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?

 • Załączniki w umowach
  Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?


WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW 
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów? • E-umowa: 
  -    forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
  -    w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
  -    elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności

 • Umowa ostateczna – cechy szczególne


KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul  dotyczących zabezpieczenia wykonania umów

 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek

 • Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy

 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?

 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta

 • Klauzule poufności

 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji


16.30 Zakończenie zajęć

zgłoszenie do 13.11.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.11.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia