Umowy i kontrakty handlowe

4 wyświetleń

Cel / misja  warsztatów: • bezpośrednie wsparcie w zakresie konstruowania najbardziej korzystnych umów dla organizacji,

 • poznanie najefektywniejszych na rynku praktyk kontraktowania

 • optymalizacja ryzyka i zabezpieczanie celów transakcji w procesie kupna zakupu,

 • wprowadzanie zaawansowanych klauzul umownych  zabezpieczających transakcje i ułatwiających dochodzenie praw,

 • poznanie nowych przepisów i nowych możliwości w zakresie windykacji należności.


Podczas szkolenia dowiesz się: • Jakie elementy powinna zawierać dobra umowa,

 • Jakich błędów się wystrzegać,

 • Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego,

 • Kto może podpisać umowę w imieniu spółki,

 • Jakie są klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy,

 • Jak określić w umowie jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji,

 • Jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa,

 • Kiedy zapisy w umowie są  niezgodne z prawem,

 • Jakie są dobre praktyki kontraktowania.


Zapisz się na szkolenia a otrzymasz: • Przykłady prawidłowo skonstruowanych i korzystnych dla spółki klauzul,

 • Skuteczne przykłady rozwiązań kontraktowych dotyczących  gwarancji i reklamacji miedzy spółkami,

 • Wskazania i indywidualne zalecenia branżowe w zakresie kontraktowania do wykorzystania w swojej firmie,

 • Praktyczne umiejętności niezbędne do tworzenia, akceptowania i analizy zaproponowanych kontraktów.


Zapraszamy Państwa na warsztaty konstruowania umów, wprowadzania zaawansowanych  klauzul, renegocjacji,  zabezpieczania transakcji i optymalizacji ryzyka związanego z podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym.    Warsztat poprowadzi praktyk posiadający bogate doświadczenie w prowadzaniu wielomilionowych procesów kontaktowania.


 


09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć

PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE  KONDYCJI  KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym? • Jakie przepisy regulują kwestie umów między spółkami?

 • Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?

 • Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać, aby potwierdzić reprezentację?

 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej

 • Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?

 • W jaki sposób napisać pełnomocnictwo, aby było ważne?  

 • Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej? 

 • Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?

 • Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?

 • Umowa przedwstępna


JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy • Jakie są stałe elementy umów?

 • Komparycja umowy – prawidłowy opis

 • Co pojawia się w dobrych umowach?

 • Słowniczek i preambuła umów

 • Język umów, formy zawierania umów

 • Określanie obowiązków i uprawnień stron

 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?

 • Kto podpisuje umowy?

 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?

 • Załączniki w umowach
  Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?


WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW 
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów? • E-umowa: 
  -    forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
  -    w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
  -    elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności

 • Umowa ostateczna – cechy szczególne


KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul  dotyczących zabezpieczenia wykonania umów

 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek

 • Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy

 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?

 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta

 • Klauzule poufności

 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji


 


16.30 Zakończenie zajęć


 

zgłoszenie do 16.01.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 17.01.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk


Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia