szkolenie online - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych

05 cze 2020 - 05 cze 2020

1 wyświetleń

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: • zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 • obowiązujących określeń i definicjami

 • wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

 • ramowej Instrukcji Organizacji Pracy opracowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych


Szkolenie kierowanie jest do: osób zajmujących się dozorem elektrycznym i energetycznym, służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych i elektrycznych, specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika, a także specjalistów służb BHP.


Program szkolenia (09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00) 1. Prace szczególnie niebezpieczne

 2. Podstawowe definicje

 3. Podział i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych

 4. Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 rw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 5. Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje

 6. Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

 7. Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z uwzględnieniem interpretacji zapisów między innymi takich jak:

  • prowadzący eksploatację

  • ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację pracy

  • odpowiedzialność osób wykonujących prace na polecenie pisemne

  • organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych

  • organizacja innych prac

  • wykonywanie pracy na polecenie pisemne

  • wykonywanie pracy na podstawie instrukcji

  • wykonywanie prac bez polecenia 8. Ćwiczenia z zakresu przygotowania i nadzorowania pracy przy urządzeniach energetycznych

 9. Typowe błędy przy realizacji i dokumentowaniu prac przy urządzeniach energetycznych

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice - oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia