Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

3 wyświetleń

Szanowni Państwo!


W chwiliobecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.
Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".


Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.


W trakcie szkolenia omówione zostaną:

  • nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
  • zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
  • sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
  • symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
  • kontrola przepływów pieniężnych,
  • zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
  • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
  • systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.
Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych" pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.


 


 

 CENA REGULARNA
zgłoszenie do 29.05.2018 r 1970 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 30.05.2018 r 2170 PLN + 23% VAT

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
Zgłoszenie do 29.05.2018 r 1670 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 30.05.2018 r 1970 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
* uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
* materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
* obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia