Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami

1 wyświetleń

Szanowni Państwo!


W chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.

Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.


W trakcie szkolenia omówione zostaną: • nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,

 • zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,

 • sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,

 • symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,

 • kontrola przepływów pieniężnych,

 • zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,

 • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,

 • systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.


DZIEŃ I 


9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA


ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU


Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku

 • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku, 

 • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów,

 • Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,

 • Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami Ustawy. 


ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ


Prowadząca: Elwira Patsiotos • Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,

 • Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,

 • Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych,

 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies,

 • Typologia identyfikacji przestępstw bazowych karuzeli VAT-owskich.


16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA


DZIEŃ II 


8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA


ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE


Prowadząca:  Paula Kopka • Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
  - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
  - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy

 • Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
  - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
  - monitorowanie tytułów transakcji
  - weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym

 • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków

 • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków

 • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji


ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 


Prowadzący: Stefan Bryndza • Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,

 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych,

 • Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study.

 • Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.


 


16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

CENA REGULARNA

zgłoszenie do 20.08.2019 r 1970 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 21.08.2019 r 2170 PLN + 23% VAT
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

Zgłoszenie do 20.08.2019 r 1670 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 21.08.2019 r 1970 PLN + 23% VAT
CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw

WIoletta Kozłowska

-

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia