Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF

1 wyświetleń

Program:


ETAP 1: SZKOLENIE


MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU • Model trzech linii obrony

 • Rola zarządu

 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów

 • Podmioty zależne

 • Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne

 • Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących


Cele modułu - poznanie:  • całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,

 • roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,

 • zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,

 • zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych

 • sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących


MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF

 • Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów

 • Mechanizmy kontrolne

 • Kluczowe mechanizmy kontrolne

 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) 

 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności

 • Matryca funkcji kontroli

 • Raportowanie


Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności: • przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,

 • wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych

 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania

 • tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli


MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE) • Komórka ds. zgodności

 • Kierujący komórką ds. zgodności 

 • Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym

 • Outsourcing compliance

 • Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych

 • Compliance w innych rekomendacjach KNF


Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:  • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności 

 • zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli

 • identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności

 • organizacji compliance w grupie


MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY • Komórka audytu wewnętrznego

 • Kierujący komórką audytu wewnętrznego

 • Proces audytowy

 • Badanie audytowe

 • Działalność zapewniająca

 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym

 • Współpraca z biegłym rewidentem 

 • Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych


Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:  • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego

 • strategicznego i rocznego planowania audytów

 • planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych

 • określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy

 • dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony


ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN. 

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

zgłoszenie do 30.07.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

CENA REGULARNA

Zgłoszenie do 30.07.2018 1970 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 31.07.2018 2270 PLN + 23% VAT
CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

Zgłoszenie do 30.07.2018 1670 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 31.07.2018 1970 PLN + 23% VAT
Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerwcena
*cena nie zawiera noclegu,

Dr Łukasz Cichy
Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia