Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

5 wyświetleń

Szanowni Państwo,


Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.


Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? • Poznasz dobre praktyki organizacyjne w zakresie pracy Biura Zarządu

 • Poznasz zasady interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych

 • Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki

 • Dowiesz się jak sprawnie, zgodnie z przepisami prawa zarządzać dokumentacją 

 • Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania

 • Otrzymasz wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy


Kluczowe aspekty obsługi biura zarządu: • Współpraca Biura Zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia

 • Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki

 • Aktualizacja danych spółki w KRS

 • Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp  do informacji w spółce

 • Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki

 • Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły

 • Przechowywanie dokumentów


PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:


  • Jak regulowana jest kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacji przez zarząd oraz relacji wewnątrz spółki?

 • Jakie są wymogi i jakie możliwości regulacji wewnętrznych w zakresie umowy/statutu spółki?

 • Jak prawidłowo prowadzić sprawy spółki w KRS?

 • Jak organizować posiedzenia zarządu?

 • Jak prowadzić rejestr dokumentów i zarządzać ich obiegiem w biurze zarządu?

 • Jak tworzyć pisma i prowadzić korespondencję z otoczeniem spółki?

 • Jakie są dobre praktyki w zakresie procedur przekazywania i dostępu dokumentów?

 • Jak chroniona powinna być tajemnica przedsiębiorstwa?

 • Jakie zapisy w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach usprawniają organizację wewnętrzną spółki?

 • Jak zgodnie z prawem: zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał, protokołować?

 • Jak prawidłowo stosować reguły przechowywania dokumentów? 


 


DZIEŃ I -  24 stycznia 2018

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, OCHRONA INFORMACJI, REGULAMINY W SPÓŁCE, POSIEDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PRZECHOWYWANIE


PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP  DO INFORMACJI W SPÓŁCE • Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki

 • Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy

 • Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów 

 • Zasady udostępniania dokumentów

 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?

 • Rejestr dostępu do dokumentów

 • Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji

 • Case study: zapisy o zakazie konkurencji i skutki

 • Case study: umowy o zachowaniu poufności

 • Case study: regulamin dostępu do informacji/dokumentów


REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI • Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu

 • Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?

 • Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych

 • Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Case study: instrukcja kancelaryjna

 • Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie

 • Case study: regulaminy organizacyjne

 • Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem


PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ • Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków

 • Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?

 • Tryb i forma podejmowania uchwał

 • Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał


KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ  • Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej

 • Sposoby zwołania posiedzeń

 • Odwołanie lub zmiana terminu obrad

 • WZA/ZW jako szczególne formy posiedzeń

 • Case study: błędy w powiadomieniach


SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA • Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?

 • Uzgadnianie a wersja ostateczna

 • Podpisywanie protokołu


PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW • Zasady prawne archiwizowania dokumentów

 • Forma przechowywania dokumentów spółki 

 • Terminy przechowywania dokumentów


16.00 Zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ II – 25 stycznia 2018

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia


WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ, UMOWA/STATUT SPÓŁKI, KRS


WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI • Wyłanianie członków organów spółki

 • Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom

 • Aktualizacje w KSH i ich wpływ na działania organów spółki

 • Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu

 • Case study: uchybienia na tle reprezentacji

 • Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza

 • Jak chronić dokumenty i informacje niejawne zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa?

 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja.

 • Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów

 • Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo


KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI • Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?

 • Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,

 • Określenie czynności zwykłego zarządu

 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników

 • Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

 • Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w zapisach w statutach/umowach spółek?

 • Case study: nieprawidłowe zapisy i konsekwencje


AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS • Dane spółki, które podlegają zgłoszeniu w KRS

 • Postępowanie aktualizujące w KRS

 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?

 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?

 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami

 • Case study: skutki uchybień

 • Case study: analiza odpisu KRS


16.00 Zakończenia szkolenia

zgłoszenie do 08.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.01.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym 140 PLN netto + 23% VAT
1-osobowym 230 PLN netto + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia