SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - treść prawna, sposób ustanawiania i wynagradzania

1 wyświetleń

Szanowni Państwo


,,Szacuje się, że nawet 70% urządzeń przesyłowych wybudowana została bez tytułu prawnego”.Przedsiębiorca przesyłowy zgodnie z zapisem ustawodawcy może korzystać z nieruchomości na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń. Ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego następuje na mocy umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem nieruchomości. Nie może mieć jednak charakteru jednostronnego, kiedy przedsiębiorca nie wyraża na to zgody. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy doświadczonego eksperta aby w sposób praktyczny przedstawił najważniejsze oraz budzące wiele kontrowersji zagadnienia związane 
z powyższym tematem. Podczas trwającego jeden dzień szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami co w praktyce pozwoli przewidzieć skuteczność wielu działań.


PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:  • Jakie są możliwości ustanowienia służebności?

 • Kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe? - przypadki szczególne.

 • Jaka jest procedura i formalności związane z ustanawianiem służebności gruntowej?

 • Jakie mogą być przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej?

 • Jakie mogą być alternatywne rozwiązania w zakresie służebności gruntowej?

 • Jakie są wątpliwe kwestie związane ze służebnością przesyłu?

 • Jak właściwie stosować przepisy o służebności gruntowej w kwestiach służebności przesyłu?

 • Jakie sa alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu?

 • Z jakimi rodzajami roszczeń może się spotkać przedsiębiorca przesyłowy?

 • Jakie są perspektywy związane z korytarzami przesyłowymi?

 • Jakie znaczenie w aspekcie nowych planowanych inwestycji ma instytucja służebności przesyłu?

 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?

 • Jakie są zasady określania wartości służebności przesyłu?

 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?


9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalne kawa i herbata
9.30  Rozpoczęcie zajęć

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW DO SLUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Jak ustanowić służebność gruntową? • Jakie są przesłanki do ustanowienia służebności gruntowej?

 • Wyjątki – kiedy ustanowienie służebności nie jest możliwe?

 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.

 • Samoistny posiadacz a służebność gruntowa.

 • Nietypowe służebności gruntowe – praktyka i orzecznictwo

 • Ustanawianie służebności gruntowych – procedura i formalności.

 • Źródła powstawania służebności gruntowej: umowa, orzeczenie sądu, upływ czasu, zasiedzenie, decyzja administracyjna.

 • Podstawy prawne do korzystania z nieruchomości.

 • Jaki mogą przybierać zakres służebności gruntowe?

 • Jakie mogą być ograniczenia służebności?

 • Podział nieruchomości a służebność gruntowa.

 • Powstanie ważnej potrzeby gospodarczej a zmiana służebności gruntowej.

 • Kiedy służebność gruntowa wygasa?

 • Przyczyny wygaśnięcia służebności gruntowej: zrzeczenie się, konfuzja, egzekucyjna sprzedaż

 •  nieruchomości służebnej.


SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA A SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU 
Jak stosować odpowiednie przepisy w praktyce? • Co wiąże się z niewykonywaniem służebności?

 • Kiedy następuje zniesienie służebności?

 • Służebności a księgi wieczyste

 • Alternatywne rozwiązania w zakresie służebności

 • Jakie przepisy służebności gruntowej stosujemy odpowiednio do służebności przesyłu?


SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU W PRAKTYCE
Jak ustanowić służebność przesyłu? • Jaka jest prawidłowa definicja służebności przesyłu?

 • Wątpliwe kwestie: definicja terminu „urządzenie”, kwestia własności urządzeń

 • Przeniesienie własności nieruchomości – art. 49 KC.

 • Wejście służebności w skład przedsiębiorstwa

 • Cele publiczne a służebność przesyłu. Wywłaszczenie. Problemy gmin

 • Legitymacja czynna do ustanowienia służebności przesyłu

 • Odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej do służebności przesyłu

 • Zakres i sposób wykonywania służebności przesyłu

 • Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych o wykonywania służebności

 • Zmiana, zniesienie, wygaśnięcie służebności przesyłu

 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu (m.in.: umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia)

 • Zgoda właściciela nieruchomości. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości

 • Służebność publiczna – art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Kto i w jakiej formie powinien wykazać zamiar wybudowania urządzenia?

 • Służebność przesyłu – prawa i obowiązki stron

 • Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

 • Źródła powstania służebności przesyłu(umowa, orzeczenie sądu, zasiedzenie)

 • Ustanowienie służebności procedura w poszczególnych trybach

 • Służebność przesyłu a księgi wieczyste

 • Katalog możliwych roszczeń wobec przedsiębiorców przesyłowych

 • Korytarze przesyłowe – perspektywy

 • Instytucja służebności przesyłu w aspekcie planowanych nowych inwestycji

 • Orzecznictwo w zakresie służebności przesyłu


 


16.30 zakończenie szkolenia


BY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO POZNANIA PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ ZAPLANOWALIŚMY: • ciekawe i inspirujące przykłady,

 • praktyczne rozwiązania problemów,

 • możliwość przedstawienia własnego przypadku  i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonych ekspertów.  


 


WARSZTATY KIERUJEMY DO OSÓB Z SEKTORÓW:


  • Energetycznego,

 • Gazowego,

 • Ciepłowniczego,

 • Wodociągowego,

 • Telekomunikacyjnego.


 

zgłoszenie do 18.03.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 19.03.2019 - 1370 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia