Protokołowanie

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Protokołowanie jest jednym z podstawowych procesów  monitorujących  i dokumentujących prawidłowość funkcjonowania organów zarządczych, nadzorczych i właścicielskich. Prawo gospodarcze w dużej mierze pozostawia dowolność  w tworzeniu protokołów,  jednak uchybienia w tej czynności mogą skutkować bardzo poważnymi  konsekwencjami dla spółki.


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dla pracowników biura zarządu opierający się w 100% na dobrych praktykach protokołowania w spółkach. Szkolenie członków zarządu ma na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego konstruowania protokołów na posiedzeniach, wskazanie obszaru ryzyka i jego eliminację. • Otrzymasz instrukcję i zaawansowane kwestie  tworzenia  protokołu z posiedzeń.

 • Poznasz dobre praktyki protokołowania w spółkach – elementy obowiązkowe i te ułatwiające funkcjonowanie organów.

 • Dowiesz się gdzie najczęściej protokolanci popełniają błędy i jak się ich wystrzegać.

 • Poznasz kruczki prawne których nieznajomość najczęściej powoduje uchybienia.

 • Poznasz kluczowe kwestie jak np.:: ujmowania zdań odrębnych, porządków  obrad, protokołowania sprzeciwów, zmiany kapitału zakładowego, liczenia głosów, prowadzenia księgi i udostępniania.  


9.00- 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA - ELEMENTY, TREŚĆ, UKŁAD PROTOKOŁU I KLUCZOWE ELEMENTY POPROAWNOŚCI PROCESU PROTOKOŁOWANIA
Ogólne zasady prowadzenia protokołów • Elementy zasad legislacji, które należy uwzględnić przy tworzeniu uchwał i protokołów

 • Elementy logiki prawniczej w treści protokołu

 • Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?

 • Oczywiste omyłki pisarskie a wady istotne uchwał i protokołów

 • Wyciąg z protokołu i uchwały

 • Jak liczymy głosy?

 • Kiedy głosowanie jest tajne? – warunki, uchybienia

 • Co to jest księga protokołów i jak ją prowadzić?


SZCZEGÓŁOWE KWESTIE PROTOKOŁOWANIA POSIEDZENIA ZARZĄDU
Protokołowanie uchwał,  procesu podejmowania uchwał zarządu, podpisy, uchwały na odległość, pełnomocnictwa • Jakie warunki musza być spełnione, aby zarząd mógł podejmować uchwały?

 • Uchwała powołująca pełnomocnika lub prokurenta

 • Kto podpisuje protokół w sp. z o.o. i S.A.?

 • Nieformalne posiedzenia zarządu a protokoły i uchwały

 • Czy zarząd może podejmować uchwały na odległość?

 • Sprzeczny interes członka zarządu


TWORZENIE PROTOKOŁU Z  POSIEDZENIA ORGANÓW NADZORCZYCH
Kluczowe kwestie posiedzeń rad nadzorczych, ważność uchwał, protokołowanie zdań odrębnych, podpisywanie, kluczowe elementy • Dobre praktyki protokołowania - co musi zawierać protokół, co może a co powinien

 • Jakie warunki musza być spełnione, aby RN mogła podejmować uchwały?

 • Wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej

 • Co powinien zawierać protokół rady i kto go podpisuje?

 • Oddanie głosu na piśmie

 • Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym

 • Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość

 • Zdania odrębne w protokole

 • Zgoda a opinia rady nadzorczej

 • Ograniczenia w uprawnieniach rady nadzorczej

 • Wadliwy wybór przewodniczącego rady nadzorczej


PROTOKOŁOWANIE  POSIEDZEŃ  ORGANÓW  NADZORCZYCH
Protokoły i uchwały zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia • Treść protokołu w zależności od rodzaju zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne)

 • Jaką większością głosów podejmowane są uchwały?

 • Porządek obrad w protokole, zmiana porządku obrad

 • Kiedy protokół w formie pisemnej, a kiedy w formie aktu notarialnego?

 • Co to jest uchwała nieistniejąca?

 • Księga protokołów

 • Pełnomocnictwa jako załącznik do księgi protokołów – treść, forma

 • Uchwały w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego

 • Jak zaprotokołować sprzeciw? Jakie znaczenie ma sprzeciw?


Archiwizacja i udostępnianie protokołów


 


16.30 Zakończenie szkolenia

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw

Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo