Prawo dla Działów Zakupów

23 maj 2019 - 24 maj 2019

Ms.Mermaid
Wioślarska 8,

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Jedną z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość przepisów prawnych, nowelizacji i praktyk rynkowych które dają przewagę w procesie wyboru dostawcy, negocjacji i zarządzania procesem współpracy z dostawcami.   Proces zakupowy  niesie poważne ryzyko, zarówno finansowe, jak i prawne. W polskich warunkach rynkowych zdecydowana większość kontraktów nie spełnia warunków należytej ochrony wykonania i rozliczenia. Dobrze przygotowana umowa gwarantuje bezpieczeństwo, a świadomość działań i zabezpieczeń, jakie można powziąć odpowiednio wcześniej, połączone z wiedzą o podstępnych zapisach, jakie można napotkać, gwarantuje większy sukces transakcji. Dodatkowo szczegółowa znajomość przepisów odnośnie gwarancji, terminów płatności, obniżania cen, renegocjacji warunków współpracy itp. daje dużą swobodę i profesjonalizm w działaniu.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione najskuteczniejsze rozwiązania prawne w procesie zakupowym,  ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, gwarancji i skutecznego oddziaływania na dostawcę podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.


Podczas szkolenia dowiesz się: • W jaki sposób przygotować niezbędną dokumentację kontraktową?

 • Kto podpisuje umowę i jak rozwiązać kwestię reprezentacji?

 • Jak negocjować warunki umowy?

 • Jak renegocjować realizowaną umowę?

 • Jakie umowy stosować i w jaki sposób je przygotować?

 • Jak zawierać bezpieczne e-umowy?

 • Jakiego rodzaju zabezpieczenia można wprowadzać w umowach?

 • Jak formułować i interpretować klauzule dotyczące zabezpieczania interesów firmy w zakresie wykonania i rozliczania umowy?

 • Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających?

 • W jaki sposób rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw?

 • Jakich zapisów w umowach wystrzegać się?

 • Dlaczego i jak „uzdrawiać” umowy?

 • Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej?
Dzień I  szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE W ZAKUPACH, KONSTRUOWANIE UMOWY, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMÓW


Ekspert: mec. Romana Pietruk


PODSTAWY PRAWNE ZAKUPÓW
Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta • Dokumenty, które warto pozyskać od dostawcy i ich wiarygodność

 • Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy za zawartą umowę

 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej

 • Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci)

 • W jaki sposób powinno być sformułowane pełnomocnictwo?

 • Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?

 • Jak zabezpieczać własne interesy od strony prawnej na etapie negocjacji z dostawcą?

 • Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy

 • Udostępnianie informacji przyszłemu dostawcy

 • Umowa przedwstępna i list intencyjny


KONSTRUOWANIE UMOWY ZAKUPOWEJ, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, INTERPREZTACJA ZAPISÓW PROPONOWANYCH PRZEZ KONTRAHENTA
Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa? • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej, a zawieranie umów

 • Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej

 • Czynności prawne w kontraktowaniu

 • Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?

 • Komparycja umowy – prawidłowy opis

 • Co pojawia się w dobrych umowach?

 • Słowniczek i preambuła umów. Język umów, formy zawierania umów

 • Określanie obowiązków i uprawnień stron

 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy? Kto podpisuje umowy?

 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?

 • Załączniki w umowach

 • Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?


TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH W ZAKUPACH
Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy • Jak rozumieć sformułowanie „transakcja handlowa”?

 • Jakie terminy wprowadza ustawa?

 • Gdy strony nie przewidziały terminu zapłaty w umowie…

 • Kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

 • Zbadanie towaru lub usługi

 • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

 • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach

 • Wysokość odsetek


WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie? • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?

 • Jak jest to regulowane prawnie?

 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?

 • Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule

 • Jak renegocjować warunki kontraktu?


FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Nowelizacja • Czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?

 • Oświadczenie woli w postaci dokumentu

 • Zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej

 • Umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej

 • Uzupełnienie lub zmiana umowy

 • Kiedy czynność prawna jest nieważna


16.00 Zakończenie pierwszego dnia zajęć     

Dzień II szkolenia

8.30 – 9.00
 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

CENY, ODSZKODOWANIA, GWARANCJE, ODBIÓR WYKONANEJ UMOWY

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska


CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH
Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych • Wartość przedmiotu umowy, cena

 • Wpływ warunków handlowych na cenę

 • Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji


SPOSOBY ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW ZAKUPOWYCH
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? • Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata

 • Zabezpieczenie wykonania umowy – zasady ogólne

 • Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek

 • Szczególne możliwości „rozliczenia” umowy: potrącenie, cesja wierzytelności

 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych


WYKONANIE UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ
Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania • Tryb odbioru wykonania umowy

 • Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca  podczas odbioru wykonania umowy

 • Ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy - dozwolone przez prawo

 • Kary i odszkodowania w umowach.

 • Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy?

 • Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy

 • Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”

 • Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenia ceny

 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł  dokonać jednostronnego obniżenia ceny?

 • Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży


KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH
Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy? • Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść

 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta

 • Klauzule poufności


16.00 Zakończenie drugiego dnia zajęć
 METODY:Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:   • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów

 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 • Kierowników Zaopatrzenia

 • Kierowników Organizacji i Logistyki

 • Kierowników działów logistyki

 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów


 zgłoszenie do 06.05.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

mec. Monika Drab - GrotowskaRadca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".
mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia