Pracownicze Plany Kapitałowe

06 mar 2019 - 06 mar 2019

MsMermaid - Conference Center
ul. Wioślarska 8,

1 wyświetleń

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program, którego głównym celem jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę. Będzie on obowiązkowy dla pracodawcy a dobrowolny dla pracownika. Pracodawców więc czeka prawdziwa rewolucja. Jak się do niej przygotować? 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych i przygotujesz się na wdrożenie programu w swojej firmie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU: • nowe ustawowe wymagania w zakresie PPK względem pracodawcy

 • finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych

 • zwrot środków zgromadzonych w PPK

 • fundusz inwestycyjny, koszty, nadzór

 • odpowiedzialność, sankcje


9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE • rola PPK i zasady tworzenia PPK

 • zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych

 • zawieranie umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK


FINANSOWANIA I DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK ORAZ DOKONYWANIA WYPŁAT TRANSFEROWYCH • wpłaty dokonywane do PPK

 • finansowanie wpłaty podstawowej

 • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający

 • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK

 • zmiana deklaracji przez uczestnika PPK

 • termin dokonania wpłat

 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

 •  


ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPK • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

 • podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

 • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • wypłata i wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

 • gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK

 • oświadczenie małżeńskie, poważne zachorowanie

 •  


FUNDUSZ INWESTYCYJNY, KOSZTY, NADZÓR • fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

 • koszty zarządzania PPK

 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK

 • wyznaczona instytucja finansowa

 • ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • portal PPK

 • łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami


ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SANKCJE • rozstrzyganie sporów

 • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

 • brak wpłat, brak zgłoszenia, brak dokumentacji

 • nakłanianie do rezygnacji z PPK

 • nieuprawniona wypłata wynagrodzenia

 •  


 


16.30 Zakończenie szkolenia


 

zgłoszenie do 13.02.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.02.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

WIoletta Kozłowska

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia