Ochrona danych osobowych dla Biura Zarządu - nowe przepisy

1 wyświetleń

Do dnia 25 maja 2018 roku każda firma musiała zapewnić pełne wdrożenie procedur, których stosowania wymaga RODO - nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  warsztat dedykowany pracownikom Biura Zarządu, podczas którego dowiedzą się Państwo jakie wytyczne wprowadziły nowe przepisy, jak zminimalizować ryzyko wycieku danych z przedsiębiorstwa, jak nie narazić się na dotkliwe kary za nieprzestrzeganie przepisów sięgające nawet doSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie€.

Kluczowe zagadnienia: • * nowe regulacje przetwarzania danych osobowych

 • * kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?

 • * okres przechowania dokumentacji – wybranych dokumentów biura zarządu

 • * tajemnica przedsiębiorstwa a ochrona danych osobowych

 • * niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej

 • * umowy i kontrakty w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej

 • * dane w CEiDG i KRS, dane członków zarządu i rady nadzorczej

 • * jakie dane w pełnomocnictwie? Rejestr pełnomocnictw


 


Program – 27 września 2018


09.00 - 9.30 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata  
9.30 
Rozpoczęcie zajęć 


MODUŁ I – Nowe regulacje przetwarzania danych osobowych


Reforma ochrony danych -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych • Stan na dzień dzisiejszy

 • Projekty polskich ustaw


Odpowiedzialność prawna i sankcje • Nowe kompetencje organów administracji

 • Bardzo dotkliwe kary finansowe, wysokość tych kar

 • Zasady,  według których będą nakładane kary finansowe


Gdzie odnajdujemy dane osobowe? • Czym są dane osobowe?

 • Jakie dane osobowe chronimy?


Dokumentacja związana z danymi osobowymi na podstawie RODO • Ocena skutków dla ochrony danych

 • Upoważnienia

 • Klauzule powierzenia

 • Certyfikacja – zakres pojęcia i znaczenie w praktyce

 • Rejestrowanie czynności przetwarzania


Standardy zabezpieczeń fizycznych danych osobowych • Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

 • Otwarty charakter zabezpieczeń

 • Zgłaszanie incydentów

 • Uwzględnianie wytycznych i zaleceń


Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych • Wiążące zasady przetwarzania danych w RODO

 • Przesłanki legalizujące przetwarzanie

 • Zaawansowane działania

 • Pojęcie profilowania, co to jest, kiedy można tworzyć profile


Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód • Wymogi stawiane dla „zgody”

 • W jaki sposób należy zbierać „zgody”, jak je archiwizować?

 • Zgoda wyrażana za pośrednictwem systemów informatycznych


Dane wrażliwe • Różnice pomiędzy RODO a dzisiejszymi przepisami

 • Różnice w zakresie wymogów i zasad przetwarzania danych wrażliwych i danych zwykłych


Obowiązki administratorów danych • Obowiązki wewnętrzne

 • Obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach

 • Obowiązki względem klientów

 • Obowiązki względem organów administracji


Prawa osób fizycznych, których dane są ujęte w zbiorach administratora • Prawa wspólne pomiędzy RODO a dzisiejszymi regulacjami

 • Prawo do bycia zapomnianym w wersji wąskiej i rozszerzonej

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Poprawianie i usuwanie danych

 • Prawo sprzeciwu


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) • Kto obligatoryjnie musi wyznaczyć IOD?

 • Kto może zostać IOD?

 • Rola IOD w firmie


Przekazywanie danych do państw trzecich • Pojęcie państwa trzeciego

 • Warunki dopuszczalności przekazania danych do państwa trzeciego


MODUŁ II – Warsztaty dla Biura Zarząd


Biuro Zarządu – warsztaty z ochrony danych osobowych: • Czym są dane osobowe – warsztaty na przykładnych danych

 • Jakie zbiory danych występują w biurze zarządu?

 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?

 • Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list

 • Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i inne 

 • Księga protokołów, protokołu i uchwały

 • Jakie dane w pełnomocnictwie? Rejestr pełnomocnictw

 • Dane w CEiDG i KRS, dane członków zarządu i rady nadzorczej

 • Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?

 • Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?

 • Dowód osobisty, prawo jazdy i inne dokumenty

 • Umowy i kontrakty w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej

 • Korespondencja, w tym korespondencja imienna

 • Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej


 


16.30 Zakończenie szkolenia

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

CENA:
zgłoszenie do 10.09.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.09.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Romana Pietruk

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia