Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

21 maj 2020 - 22 maj 2020

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz: poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką, zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:  • co zmieniło się w KSH w zakresie spółki z o.o i spółki akcyjnej,

  • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,

  • jakie są obowiązki przedsiębiorców na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

  • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,

  • jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze,

  • jakie terminy płatności w transakcjach handlowych mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów,

  • czym jest biała lista i faktura uproszczona.


 

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i dyskusji grupowych, analiz wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Bezpłatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia