Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

2 wyświetleń

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.


13 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI: • Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

 • Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki

 • Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce

 • Nowelizacja przepisów a odpowiedzialność członków zarządu

 • Pełnomocnictwa według reguł prawnych

 • Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.

 • Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia - nowelizacja od dnia

 • 1 stycznia 2017 roku

 • Rada nadzorcza w praktyce

 • Nowe ograniczenia w obrocie akcjami i udziałami

 • Spółka a krajowy rejestr sądowy

 • Nowelizacja – forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej

 • Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – nowe przepisy – maj 2018 r.

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 r.


Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.: • jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,

 • czym jest nadzór indywidualny,

 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,

 • czy regulamin Zarządu to  konieczność, czy przydatność,

 • jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,

 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,

 • jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,

 • jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej  członków zarządu za  nierzetelne  faktury i dokumenty księgowe,

 • kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,

 • jak prawidłowo ustanowić  prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,

 • jakie jest  ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,

 • jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,

 • jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,

 • czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,

 • kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.


 

zgłoszenie do 06.02.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.02.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk


Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia