Milenialsi

1 wyświetleń

PROGRAM:


8.30- 09.00 Rejestracja i powitalna kawa
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

„INNOŚĆ” POKOLENIA MILLENNIALS
Jak rozpoznać igreka? • Kluczowe cechy pokolenia Y

 • Poznanie zasobów i potrzeb rozwojowych

 • Partycypacja w procesach decyzyjnych

 • Work life balance w pracy igreków

 • Podnoszenie kwalifikacji, rozwój, kreatywność

 • Wypracowanie dobrych praktyk tworzenia przyjaznego środowiska


BY SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ
Jak zmotywować milenialsów do pracy i co robić, by nie chcieli odchodzić z firmy? • Ocena postaw, wyników, możliwości – kiedy potencjał jest wykorzystany, a kiedy nie?

 • Typy pracowników/postaw, a potrzeby motywacyjne

 • „Mocne osobowości” z  wyznaczonymi celami na granicy komfortu -  jak prowadzić benchmark pożądanych postaw?

 • Motywacja jako element zarządzania zespołem

 • Motywacja jako proces ciągłego doskonalenia

 • Cykl motywacji – ile trwa i na jakim etapie znajduje się pracownik?

 • Co motywuje, a co przynosi satysfakcję - z czym nie mylić motywacji?

 • Motywowanie dostosowane do poziomu pracownika - motywowanie ludzi w zespołach wielopokoleniowych


EFEKTYWNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE MOTYWACJI 
Jak mówić do milenialsów, aby wspomagać proces motywacji w organizacji? • Jakie błędy w komunikacji popełniają menedżerowie?

 • Egzekwowanie rezultatów 

 • Podsumowanie i wyciąganie wniosków

 • Budowanie kultury zdrowego współzawodnictwa w zespole

 • Zaangażowanie i współpraca w zespole 

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej


GDZIE JESTEŚMY?
Struktury zespołów, sytuacja demograficzna, a zmiany w organizacji • Wyzwania stojące przed menedżerem w kontekście zmiany podejścia do działania zespołów

 • Jak będą wyglądać zespoły przyszłości i jak wyglądają zespoły w najefektywniejszych organizacjach? 

 • Jak wykorzystać szansę  na budowanie zespołu z pokolenia milenialsów? 

 • Gdzie jesteśmy? Analiza case studies firm, które w różny sposób podchodziły do kwestii wykorzystania potencjału zespołów złożonych z pokolenia Y 

 • Potencjał  igreków w organizacji  jako fundament wdrażania strategii


ROZMOWA KOMPETENCYJNA – W JAKI SPOSÓB ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKIEM O JEGO ROZWOJU 
Jak wzmacniać potencjał? • Dlaczego menedżer powinien rozmawiać z pracownikami o rozwoju?

 • Dyspozycje kompetencyjne. Jaką wiedzę i umiejętności posiadają Twoi ludzie? 

 • Jakich kompetencji twardych i miękkich wymagasz od swoich pracowników? 

 • Jak obserwować zachowania i jak dokonywać ich pomiaru według określonych wskaźników?

 • Jak przygotować się do rozmowy kompetencyjnej?

 • Na czym polega konstruktywne wykorzystanie zasobów pracownika?

 • Jak rozmawiać z pracownikiem o słabych i mocnych stronach? 

 • Jak wyznaczać kierunki pożądanego rozwoju?

 • Jak oceniać obecne i przyszłe szanse?

 • W jaki sposób wzmacniać zindywidualizowany i zrównoważony rozwój?


Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy kompetencyjnej


TRUDNA ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA –  ROZMOWA Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM ROZWIJAJĄCYM?
Rozmowa najtrudniejsza, najskuteczniejsza i najszybciej mogąca wprowadzić zmiany zachowań pracowników • Jak prowadzą rozmowy menedżerowie, od których najwięcej mozna się nauczyć?

 • Profesjonalne menedżerskie podejście do rozmów mogących zejść na poziom emocjonalny

 • Jaki ma być wynik rozmowy?

 • W jaki sposób przygotować się do rozmowy dyscyplinującej?

 • W jaki sposób powinna przebiegać rozmowa dyscyplinująca?

 • Jak przekazywać informacje o konsekwencjach?

 • Dlaczego przysłowiowa „kanapka“ tu nie zadziała?

 • Zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków

 • Gdzie szczególnie mocno menedżer powinien zaznaczac granice? 

 • Koniec rozmowy i co dalej?


Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy oceniającej wg wcześniej ustalonego schematu i przy wykorzystaniu zaleceń


ZARZĄDZANIE TALENTAMI
Jak przekształcić firmę w fabrykę talentów? • Jakie są kluczowe funkcje programu talentowego ,czyli PO CO i kiedy go wdrażać? 

 • Jakich narzędzi warto a jakich nie warto używać?

 • Jak sprawić, by zarządzanie talentami nie rozmijało się z bieżącymi potrzebami firmy?

 • Jak zaradzić problemowi niedopasowania talentów w firmie?

 • Jakie pułapki niesie za sobą zarządzanie talentami?

 • Procesy rekrutacyjne - jaką strategię przyjąć?

 • Zaplanowanie działań w celu zatrzymania pracowników z pokolenia millennials   


15.30 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 12.11.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 13.11.2018 - 1270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Arkadiusz Żurek

Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia