Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

1 wyświetleń

Program:


DZIEŃ I – 30 sierpnia 2018r.


Ekspert:  Arkadiusz Żurek


09.00-09.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata  
9.30 
Rozpoczęcie zajęć 

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI
Profesjonalne kierowanie procesem zarządzania biurem • Oczekiwania zarządu/rady nadzorczej wobec jakości obsługi biura

 • Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki

 • Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie

 • Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki


DOSKONALENIE STANDARDÓW  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
Efektywna obsługa organów pod kątem kilku projektów • Oczekiwania organów spółki wobec multizadaniowości asystenta

 • Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy

 • Techniki pracy pod presją czasu


KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENT WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI
Asystent zarządu jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji strategicznych • Zrozumienie perspektywy drugiej strony

 • Tworzenie zaangażowania

 • Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego

 • Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu   


PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO
Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji? • Jak zbudować efektywną prezentację?

 • Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?

 • Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?

 • Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny

 • Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów

 • Przygotowanie miejsca prezentacji

 • Prezentacja w ostatniej chwili ( praktyczne rady)


PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ - ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad. • Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego

 • Ustalenie porządku obrad

 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów

 • Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań

 • Stawianie konstruktywnych pytań

 • Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony

 • Przedstawianie rekomendacji

 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia

 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania

 • Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.


16.00 Zakończenie zajęć


DZIEŃ II – 31 sierpnia 2018 r.


NOWOCZESNA OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, PROTOKOŁÓW I UCHWAŁ,ZMIANY W PRZEPISACH, DOKUMENTACJA, ARCHIWIZACJA, KONTRAKTY HANDLOWE, REGULAMINY, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Ekspert: mec Romana Pietruk, 
Ekspert: 
dr Radosław L. Kwaśnicki


08.30-09.00 rejestracja uczestników
09.00
rozpoczęcie zajęć

NOWOCZESNA OBSŁUGA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU • Praca między posiedzeniami

 • Zwoływanie posiedzeń

 • Trudne momenty podczas posiedzeń

 • Jak sprawnie i legalnie sporządzić protokół z posiedzenia?

 • Najczęstsze potknięcia i jak im zapobiegać

 • Czy można podjąć uchwałę "post factum" i jakie są tego skutki?

 • Case study: upadłość spółki jako konsekwencja braku uchwały rady nadzorczej


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH W OBSŁUDZE ORGANÓW SPÓŁKI  • Nowelizacja w prawie, a ich wpływ na działania organów spółki – jak interpretować zmiany?

 • Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w stosowaniu przepisów KSH, KC oraz innych przepisów? Co wywołuje sporne kwestie?

 • Bezwzględność przepisów, a swoboda wewnętrznych regulacji

 • Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?


PROWADZENIE DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ PRZEZ ASYSTENTA • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej w procesie obsługi organów spółki

 • Jaka jest odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentów korporacyjnych

 • Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia


PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW • Przekazywanie dokumentacji do archiwum, warunki, opisywanie 

 • Przenoszenie dokumentacji na elektroniczne nośniki danych

 • Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych

 • Terminy przechowywania dokumentacji spółki

 • Case study: Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki


KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU, DZIAŁANIA  PEŁNOMOCNIKÓW • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?

 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia

 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?

 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy

 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?

 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień

 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych


POLECENIA, ROZPORZĄDZANIE ZARZĄDU, REGULAMINY W SPÓŁCE • Sporządzanie poleceń

 • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w zakresie tworzenia regulaminów 

 • Co powinny zawierać regulaminy, polecenia?

 • Case study: Wprowadzanie zmian do regulaminów


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA NOWYCH ZASADACH -PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO W PRACY ASYSTENTA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki

 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód

 • Zabezpieczenia organizacyjne 

 • Odpowiedzialność prawna i sankcje

 • Case study: Najnowsze zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a ich wpływ na funkcjonowanie spółek


16.00 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 30.07.2018 - 1 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

dr Radosław L. Kwaśnicki
mec. Romana Pietruk
Arkadiusz Żurek

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia