Lean w Controllingu

28 maj 2020 - 29 maj 2020

MsMermaid
WIoślarska 8,

1 wyświetleń

 
PRODUKCJA, ZARZĄDZANIE


Japońskie metody zarządzania są obecnie wykorzystywane przez najlepsze europejskie i amerykańskie firmy. Dzięki wdrożonym systemom koszty całości firmy obniżają się średnio o 30-50%, czas realizacji danego zamówienia o 90%, przy równoczesnej radykalnej poprawie zadowolenia klienta.


To są rzeczywiste, rewolucyjne i sprawdzone wyniki. System Lean Management nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia oraz ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań.


Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting. W trakcie dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management.


W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału. 


Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym jak i strategicznym.


Korzyści:


Podczas szkolenia dowiesz się: • Jak przygotować system rachunkowości do procesu optymalizacyjnego?

 • Jak rozliczać koszty pośrednie według Lean Accounting?

 • Jak kalkulować koszty metodą Lean Accounting?

 • Jak umiejętnie diagnozować marnotrawstwa firmy na podstawie wniosków z rachunku wyników?

 • Jak identyfikować w okresach długo i krótkoterminowych koszty niewykorzystanego potencjału?

 • Jak dobrać metody rozliczeń uwzględniające pracochłonność i istotność kosztów?
Uczestnicy


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • kontrolerów finansowych

 • pracowników odpowiedzialnych za lean management w firmach

 • specjalistów ds. controllingu

 • pracowników pionów finansowych

 • osoby zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do idei controllingu

Program:


DZIEŃ 1 / 28 MAJA 2020


9.30 – 10.00 powitalna kawa, rejestracja   
10.00 – rozpoczęcie szkolenia


Lean Management, Lean Accounting a Lean Controlling • Operacyjny i strategiczny zakres Lean Accounting

 • Reguły Lean Accounting

 • Potencjalne obszary niegospodarności


Controlling w procesach optymalizacyjnych • Etapy procesu optymalizacyjnego

 • Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów

 • Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych

 • Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów

 • Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management

 • Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)

 • Zespoły optymalizacyjne i ich zadania

 • Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management


Zasobowo procesowy rachunek kosztów na potrzeby Lean Accounting • Wady tradycyjnego rachunku kosztów

 • Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management

 • Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów

 • Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych

 • Koszty ogólnowydziałowe

 • Analiza kosztów zasobów i produktów umożliwiająca ich optymalizację


Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting • Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich

 • Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów


16.00 – zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ 2 / 29 MAJA 2020


9.30 – 10.00 powitalna kawa, rejestracja   
10.00 – rozpoczęcie szkolenia


Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting • Koszty przed i poprodukcyjne

 • Koszty bezpośrednie

 • Koszty gniazd produkcyjnych

 • Koszty ogólnowydziałowe

 • Koszty okresu

 • Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej


Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting • Wyznaczenie kosztów niewykorzystanego potencjału dla zasobów osobowych i  maszynowych

 • Rejestracja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału

 • Poziomy normalnej zdolności produkcyjnej

 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej

 • Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału

 • Identyfikowanie w  okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykorzystanego potencjału

 • Koszty niewykorzystanego potencjału w obszarze zasobów wspólnych

 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykurzanego potencjału


Strumienie wartości • Mapowanie etapów strumienia wartości

 • Ustalanie kosztów i wyników poszczególnych etapów strumienia wartości

 • Prezentacja wyników


Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu


Rachunek kosztów docelowych


Rachunek cyklu życia produktu


16.00 – zakończenie szkolenia
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Michał Chalastra

Ekspert, doradca firm produkcyjnych w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych.

Przeprowadzał audyt systemu controllingu m.in. dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., Wytwórni Napojów ,,Jurajska”, Commercial Union S.A..

Wdrażał systemy budżetowania na zasadach controllingu m.in. dla Canpol Sp. Z o.o., Zakładów Chemicznych Nitrochem S.A. w Bydgoszczy, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA WARSZAWA S.A., Grall S.A. w Wejherowie, Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku, Wytwórni Napojów Jurajska SP Myszków, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,PLAST – BOX” S.A. Słupsk, RUBO Sp. z o.o. Rumia.

Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek komisji w konkursie na Controllera Roku oraz Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował wiele wdrożeń systemów budżetowania w firmach produkcyjnych.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Produkcja

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo