Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych

1 wyświetleń

Cel:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiony zakres obowiązków poszczególnych organów nadzoru, mogących kontrolować przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi.


Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji w przedsiębiorstwie, weryfikowanej przez poszczególne organy nadzoru. Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.


Program szkolenia:  1. Definicje i terminy prawne wynikające z podstawowych rozporządzeń o substancjach i mieszaninach chemicznych.

  2. Kluczowe organy nadzoru i kontroli, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu dany produkt chemiczny.

  3. Zakres stosowania przepisów poszczególnych ustaw.

  4. Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin w zakresie poszczególnych grup produktowych.

  5. Zakazy i ograniczenia we wprowadzaniu poszczególnych produktów/substancji na rynek.

  6. Oznakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP.

  7. Karta charakterystyki jako główne narzędzie służące przekazaniu kluczowych informacji na temat danego produktu.

  8. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy- obowiązki.

  9. Kary nakładane na przedsiębiorców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.

  10. Konsultacje pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym - wymiana doświadczeń.


Szkolenie poprowadzi:


mgr Magdalena Skoneczna- absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych. 

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo