Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

12 maj 2020 - 13 maj 2020

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie będące zbiorem kluczowych kompetencji i umiejętności osób pracujących w Biurze Zarządu.


Uczestnicząc w szkoleniu: 1. poznasz zagadnienia KSH, KC oraz ustawy kluczowe w pracy biura zarządu,

 2. wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej,

 3. poznasz sankcje gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,

 4. poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,

 5. poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,

 6. poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,

 7. dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych w protokole,

 8. dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów,

 9. poznasz „Właścicielskie" i "menedżerskie" organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów,

 10. poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał,

 11. dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów - kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,

 12. dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – odpowiedzialność organizacyjna

 13. dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed organami nadzoru korporacyjnego


 

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Pracowników biura zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Bezpłatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia