Kierowanie Zespołem z Wykorzystaniem Metodyk AGILE

1 wyświetleń

Program:


Dzień I – 29 sierpnia 2018


 


9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata


10.00 Rozpoczęcie szkolenia AGILE


Zarządzanie i kierowanie nie jest procesem łatwym, ale może być zwinnym • Zarządzanie zwinne i hierarchiczne

 • „Teoria wszystkiego”

 • Refleksje i dyskusja grupy uczestników na temat zarządzania w organizacjach


Teoria systemów złożonych • Teoria systemów (dynamicznych, chaosu, ewolucji i gier)

 • Prostota – nowy model działań

 • Systemy adaptacyjne i nieadaptacyjne – analiza w oparciu o doświadczenia uczestników

 • „Nowa era” – myślenie w kategoriach złożoności

 • Podsumowanie i refleksje grupy oraz zdefiniowanie najważniejszych elementów niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu


Informacja – innowacja w odniesieniu do zarządzania w metodyce Agile 3.0 • Kluczem do sukcesu jest innowacja

 • Wiedza

 • Kreatywność 

 • Motywacja 

 • Zróżnicowanie

 • Osobowość

 • Implementacja pomysłów – skuteczne metody z wykorzystaniem wiedzy o swoim zespole

 • Dyskusja i wnioski grupy uczestników


Motywowanie ludzi w zespole  • Techniki kreatywne w motywowaniu

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna zespołu

 • Demotywacja – czynniki demotywujące zespół 

 • 10 najważniejszych potrzeb zespołu 

 • Równowaga w motywowaniu zespołu w zwinnych technologiach działania

 • Twoje nagrody wewnętrzne 

 • Relacja – budowanie relacji w zespole

 • Osobowość zespołu – 4 kroki w ocenie osobowości zespołu

 • Wyznaczanie wartości zespołu

 • Wnioski grupy i najważniejsze punkty motywowania w zarządzaniu Agile 3.0


Podstawy samoorganizacji • Kontekst samoorganizacji 

 • Samoorganizacja w kierunku wartości (samoorganizacja kontra anarchia i emergencja)

 • Emergencja w zespołach

 • Twierdzenie Conanta Ashbiego

 • Kontrola zespołu

 • Empowerment jako koncepcja i jako konieczność

 • Podsumowanie i wskazówki działań dla grupy


Empowerment zespołu • Dług motywacyjny 

 • Empowerment kontra delagacja

 • Dojrzałość w teorii zarządzania Agile 3.0

 • Delegacja (wyznaczanie zespołów i osób – lista kontrolna delegowania)

 • Zaufanie i szacunek w zespole

 • Potrzeby człowieka w odniesieniu do zarządzania projektowego

 • Refleksje i doświadczenia grupy uczestników


16.00 Zakończenie I dnia szkolenia menedżerskiego


Dzień II – 30 sierpnia 2018


 


8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie szkolenia


Przywództwo ukierunkowane na cel • Ale… samoorganizacja nie wystarczy – co zrobić?

 • Zarządzanie systemem nie tylko ludźmi

 • Menadżer czy przywódca? Właściwe rozróżnianie przywództwa kontra kierowanie

 • Cel zespołu i wyznaczenie celu zewnętrznego

 • Posumowanie i główne kierunki działania


Ograniczenia w zarządzaniu 3.0 • „Daj ludziom wspólny cel”

 • Lista kontrolna celów zwinnych

 • Komunikacja swoich celów + wizja kontra misja

 • Przykłady celów organizacyjnych

 • Twój cel to cel Twojego zespołu

 • Lista ograniczeń władzy

 • Wybranie odpowiedniej perspektywy zarządzania

 • „Umowa społeczna w zespole” 

 • Ochrona swoich zasobów

 • Podsumowanie i wnioski oraz kierunki działań dla uczestników szkolenia


Sztuka ustanawiania reguł • Systemy samouczące się

 • Reguły kontra ograniczenia

 • Słabe punkty zwinnego kierowania i zarządzania

 • Dyscyplina x umiejętności = kompetencja 

 • Różnorodność reguł

 • Zasada subsydiarności

 • Ryzyko i fałszywe bezpieczeństwo

 • „Teoria rozbitych okien”

 • Wnioski


Jak rozwijać kompetencje w zwinnym zarządzaniu 3.0? • Siedem elementów rozwijania kompetencji

 • Optymalizacja na wielu poziomach i wymiarach organizacji

 • Miara wydajności

 • Zarządzania kontra coaching i mentoring

 • Presja otoczenia

 • Organizacja spotkań w 4 oczy i 360 stopni

 • Praca nad systemem a nie tylko nad ludźmi

 • Podsumowanie i wskazówki dla uczestników


Komunikacja w zespole • Komunikacja i feedback w zespole (błędy są normą … jak sobie z nimi radzić?)

 • „Dostrajanie łączności” wewnątrz zespołu

 • Konkurencja i kooperacja

 • Tworzenie wzorców komunikacji w zespole

 • Podsumowanie i najważniejsze elementy mające wpływ na sukces zespołu w obszarze komunikacji


Ulepszanie – czyli jak ulepszyć wszystko? • Ulepszanie liniowe kontra nieliniowe

 • Wiedza o tym gdzie jestem?

 • Pożądanie zmian (spraw, aby zmiana była pożądana w Twojej organizacji czy zespole)

 • Honorowanie błędów w zespole

 • Strategie w zarządzaniu Agile 3.0 – teorie: hałasu, krzyżowania i transmisji

 • Nie ulepszaj metodą „kopiuj, wklej”!

 • Wskazówki praktyczne dla obszaru zmian


16.00 Zakończenie szkolenia AGILE

zgłoszenie do 30.07.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 2 170 PLN + 23% VAT

CENA SZKOLENIA AGILE ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

Tomasz Dziedzina
ekspert biznesu, coach, konsultant, mentor. Od połowy lat dziewięćdziesiątych związany ze sprzedażą i zarządzaniem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w dużych organizacjach korporacyjnych.
Międzynarodowe środowisko oraz wysoka kultura organizacyjna wykształciła w nim duże poczucie odpowiedzialności oraz profesjonalizmu w obszarach: sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania operacyjnego, zarządzania kadrami, zarządzania zmianą, organizacji i architektury przedsiębiorstw, budowania struktur, systemu oceny personelu, architektury procesów sprzedaży i dystrybucji.
Jego wykształcenie oraz długoletnie doświadczenie zawodowe dało mu możliwość szerokiego spojrzenia na wiele obszarów działania operacyjnego firm, które to z pasją przekazuje innym. Na swoim koncie posiada wiele godzin zajęć i konsultacji przeprowadzonych dla wszystkich szczebli organizacji w firmach o różnych profilach. Pozwoliło mu to wypracować najskuteczniejsze metody dydaktyczne.
W swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawia na skuteczną realizację postawionych celów. Gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz fachowość popartą jego doświadczeniami zawodowymi. Jego szkolenia mają zawsze charakter treningu, z jednej strony pokazują aspekt teorii a z drugiej praktyki opartej na doświadczeniach zawodowych uczestników sesji.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia