Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

5 wyświetleń

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.


Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin -  do producentów i dystrybutorów (importerów)  m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.


Program szkolenia:


  1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.

  2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.

  3. W jakich przypadkach zgłaszany produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.

  4. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.

  5. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.

  6. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.

  7. Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.

  8. Ocena kart dostarczonych przez uczestników szkolenia.

  9. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.


Szkolenie poprowadzi:
mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, , specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu GHS.

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo