Kaizen & Lean Management Start

2 wyświetleń

Program:


Dzień I. 29.11.2018 r.


 


KAIZEN, LEAN MANAGEMENT, KANBAN, 5S


9.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia


 


KAIZEN, LEAN MANAGEMENT
Jak zainicjować proces ciągłego doskonalenia organizacji?
  • Kaizen - geneza i japoński sposób na życie

 • Uwarunkowania kulturowe w organizacji podczas wdrażania kaizen

 • Lean management - zarządzanie w nowym stylu

 • Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu 


 


5S W PRZEDSIEBIORSTWIE 
A komu to potrzebne? Polska mentalność • Wizualizacja celu podczas rozpoczynania pracy nad wdrożeniem programu 5 S

 • UWAGA PROBLEM – CASE: typowe problemy w trakcie działań 5S i najskuteczniejsze sposoby ich eliminacji 

 • W jaki sposób doskonalić system 5S, zgodnie z zasadą PDCA

 • Karać czy nagradzać? Nagrody grupowe czy indywidualne?

 • Jak stworzyć samopodtrzymujący się system


 


KANBAN A PRZEPŁYW CIĄGŁY – OPTYMALIZACJA NA RÓŻNYCH ETAPACH
Jak skutecznie wdrożyć kanban? • Jak dokonać optymalnego wyboru formy produkcji na różnych jej etapach?

 • Jakie korzyści może nam przynieść stosowanie przepływu ciągłego, a jakie systemu Kanban ?

 • Kanban w literaturze a rzeczywistość

 • Poziomowanie produkcji jako warunek wydajnej pracy.

 • CASE: Kanban w praktyce, omijanie pułapek nieefektywności

 • Ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne przepływu ciągłego

 • Przykład ewolucji systemu Kanban 


 


 


SYSTEMY KAIZEN – PROGRAMY POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH
Jak skutecznie wykorzystać kreatywność pracowników? • Marnotrawstwo ósmego typu i jego znaczenie - dyskusja

 • Jakie są elementy składowe programu?

 • Jakie są cechy dobrego programu?

 • Pułapki konstruowania i prowadzenia programu - dyskusja

 • Przykłady wdrożeń z omówieniem indywidualnych rozwiązań

 • Aspekty prawne wdrażania programów


16.45 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


 


 


Dzień II. 30.11.2018 r. 


 


VALUE STREAM MAPPING, TPM, LIDER KAIZEN


 


8.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
8.30 Rozpoczęcie szkolenia


 


WYKORZYSTANIE VSM - VALUE STREAM MAPPING W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Jak poprawić efektywność poprzez mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie? • Rodzaje przepływów w firmie

 • Wartośd dodana, co to jest i kiedy występuje ?

 • Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie

 • Dane do uwzględnienia na mapach

 • Metodyka mapowania

 • Identyfikacja potencjalnych usprawnieo na podstawie mapy.

 • Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.

 • Ustalenie planu działao doskonalących


 


WDRAŻANIE TPM - TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE
Jak zapewnić maksymalną dostępność maszyn i urządzeń? • Park maszynowy , a lean management

 • Dlaczego stosujemy TPM w przedsiębiorstwie?

 • Jakie korzyści osiągniemy wdrażając TPM?

 • Jak minimalizować i likwidować straty w efektywnym wykorzystaniu parku maszynowego?

 • Filary TPM - wdrożenie w przedsiębiorstwie

 • Wskaźniki OEE  - omówienie i przykładowe zastosowanie


 


LIDER KAIZEN
Jak przygotować skutecznie organizację do zmiany? • Organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen - case studies

 • Lean thinking - "odchudzone myślenie" jako podstawa wdrożenia lean management

 • Jakimi metodami popularyzować w organizacji szczupłe myślenie

 • Szkolenia i benchmarki - jak pozyskiwać wiedze od najlepszych i ciągle doskonalić organizację 

 • Zachęcać, nie zniechęcać - systemy motywacyjne podczas wdrażania lean management


15.30 Zakończenie  szkolenia

zgłoszenie do 06.11.2018 - 1270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.11.2018 - 1670 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyd podatek 23% VAT

Adam Baśkiewicz
Ekspert Langas Group ds. Lean i KAIZEN.
Autor wielu artykułów naukowych i projektów dotyczących organizacji produkcji. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, obejmując w firmach stanowiska i działy wsparcia produkcji.
Doświadczenie menedżerskie zdobywał jako Manager Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie branży maszynowej oraz obejmując samodzielne stanowisko projektowe w wiodącej firmie branży stolarki otworowej segmentu premium.
Codzienne stykanie się z problemami i efektami wprowadzanych zmian pozwala na mu na efektywne wdrażanie narzędzi uwzględniających behawioralną stronę organizacji.

Kamil Siemieniuk
Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania SMED w przedsiębiorstwie.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” - MARS University w Europie. Swoje doświadczenie w zakresie lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Produkcja

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia