Finanse dla niefinansistów

2 wyświetleń

Program:


Dzień I 


09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć


PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY
W jakiej kondycji jest spółka? • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?

 • Kluczowe elementy finansów firmy

 • Ustawa o rachunkowości, a ustawa o podatku dochodowym

 • Jak czytać i interpretować politykę finansową i inwestycyjną na podstawie dokumentów finansowych?


RACJONALNE GOSPODAROWANIE W XXI W. I PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH Z WYKORZYSTANIEM DANYCH FINANSOWYCH
Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym • Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich, a wskazówki wynikające z dokumentów finansowych

 • Współczesna efektywność gospodarowania, czyli efektywne podejście do pomnażania zysków firmy

 • Analiza wieloletnia i plany finansowe


RENTOWNOŚĆ, ZYSK I ZACHOWANIE RÓWNOWAGI FINANSOWEJ
Skąd się bierze zysk w firmie? • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki

 • Czy można zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał i poprawić rentowność?

 • Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?

 • Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę

 • Zespół „4” i „5” – czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów i jak wykorzystać ta wiedzą w bieżącym zarządzaniu?

 • Jakich błędów unikać przy ocenie rentowności firmy?

 • Które pozycję są istotne w ocenie rentowności i zysku, a które fałszują wynik?


JAK GOSPODAROWAĆ KOSZTAMI - WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy? • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie

 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji

 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych


Zarządzanie kosztami w firmie - Jak wpłynąć na wynik poprzez dźwignię? • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji 

 • Osiąganie progu rentowności

 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań

 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?


17.00 Zakończenie szkolenia

Dzień II


08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI MENEDŻERKICH?
Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?

 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS

 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników

 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat

 • Modele analizy rentowności


KLUCZOWE POZYCJE BILANSU, CZYLI JAK EFEKTYWNIE DLA FIRMY ZARZĄDZAĆ ZASOBAMI
Analiza struktury majątku spółki  • Możliwe źródła finansowania

 • Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania

 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?

 • Wskaźniki zadłużenia - gdzie są granice finansowania obcego i dlaczego jest potrzebne?

 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie

 • Należności i ich wpływ na wynik firmy

 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych

 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami


ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa? • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?

 • Jak dokonać oceny płynności?

 • Analiza sprawności gospodarowania kapitałem

 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta

 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki


CASH FLOW - JAK POPRZEZ DECYZJE OPERACYJNE MOŻNA POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ ORGANIZACJI?
Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie • Modele konstrukcji sprawozdania

 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania

 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow

 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?


 


 


16.00 Zakończenie szkolenia 

zgłoszenie do 11.10.2018 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.10.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

Aleksandra Tarasek

Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia