Finanse dla niefinansistów

4 wyświetleń

Szanowni Państwo!


 


Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.


 


Szkolenie pomoże: • Poznać kluczowe elementy finansów firmy, zasady interpretacji i wyciągania wniosków,

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,

 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,

 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,

 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.


 


Program:


Dzień I


09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć


PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY
W jakiej kondycji jest spółka? • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?

 • Kluczowe elementy finansów firmy

 • Ustawa o rachunkowości, a ustawa o podatku dochodowym

 • Jak czytać i interpretować politykę finansową i inwestycyjną na podstawie dokumentów finansowych?


RACJONALNE GOSPODAROWANIE W XXI W. I PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH Z WYKORZYSTANIEM DANYCH FINANSOWYCH
Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym • Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich, a wskazówki wynikające z dokumentów finansowych

 • Współczesna efektywność gospodarowania, czyli efektywne podejście do pomnażania zysków firmy

 • Analiza wieloletnia i plany finansowe


RENTOWNOŚĆ, ZYSK I ZACHOWANIE RÓWNOWAGI FINANSOWEJ
Skąd się bierze zysk w firmie? • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki

 • Czy można zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał i poprawić rentowność?

 • Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?

 • Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę

 • Zespół „4” i „5” – czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów i jak wykorzystać ta wiedzą w bieżącym zarządzaniu?

 • Jakich błędów unikać przy ocenie rentowności firmy?

 • Które pozycję są istotne w ocenie rentowności i zysku, a które fałszują wynik?


JAK GOSPODAROWAĆ KOSZTAMI - WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy? • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie

 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji

 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych


Zarządzanie kosztami w firmie - Jak wpłynąć na wynik poprzez dźwignię?
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji • Osiąganie progu rentowności

 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań

 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?


17.00 Zakończenie szkoleniaDzień II


08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI MENEDŻERKICH?
Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?

 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS

 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników

 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat

 • Modele analizy rentowności


KLUCZOWE POZYCJE BILANSU, CZYLI JAK EFEKTYWNIE DLA FIRMY ZARZĄDZAĆ ZASOBAMI
Analiza struktury majątku spółki • Możliwe źródła finansowania

 • Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania

 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?

 • Wskaźniki zadłużenia - gdzie są granice finansowania obcego i dlaczego jest potrzebne?

 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie

 • Należności i ich wpływ na wynik firmy

 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych

 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami


ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa? • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?

 • Jak dokonać oceny płynności?

 • Analiza sprawności gospodarowania kapitałem

 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta

 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki


CASH FLOW - JAK POPRZEZ DECYZJE OPERACYJNE MOŻNA POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ ORGANIZACJI?
Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie • Modele konstrukcji sprawozdania

 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania

 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow

 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?


16.00 Zakończenie szkolenia


 


 


Metody:


Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.
W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • Prezesów zarządu

 • Członków zarządu

 • Członków organów nadzorczych,

 • Właścicieli i udziałowców

 • Analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm.


 

zgłoszenie do 05.06.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.06.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

WIoletta Kozłowska

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym. Jest uznanym konsultantem, prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.

Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach. Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia