Finanse dla menedżerów

18 cze 2020 - 19 cze 2020

MsMermaid
Wioślarska 8,

1 wyświetleńPRAWO, ZARZĄD


Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu finansów i procesów finansowych istotnych w pracy menedżera.


Uczestnicy zostaną zaznajomieni z dokumentami finansowymi powstającymi w przedsiębiorstwie z tytułu wymagań prawnych, dokumentami tworzonymi na wewnętrzne potrzeby jednostki, narzędziami i instrumentami, których znajomość jest niezbędna w pracy menedżera.


Celem szkolenia jest również wskazanie systemów komunikacji służących bezkolizyjnemu porozumiewaniu się z menedżerów wszystkich szczebli i obszarów zarządczych ze służbami finansowymi.


 Korzyści:


Podczas szkolenia: • Będziesz prawidłowo posługiwać się terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,

 • Zrozumiesz jak prawidłowo czytać dane finansowe zapisane w dokumentacji finansowej,

 • Ocenisz sytuację finansową podmiotu na podstawie wskaźników finansowych,

 • Zastosujesz i wdrożysz modele kontrolingowe,

 • Prawidłowo wskażesz obszary kosztowe i efektywnie będziesz zarządzał kosztami,

 • Określisz i zastosujesz modele analizy efektywności inwestycji.
 

Uczestnicy


Kogo spotkasz podczas szkolenia? • Prezesów zarządu

 • Członków zarządu

 • Członków organów nadzorczych

 • Właścicieli i udziałowców

 • Analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm
 

Program:


DZIEŃ 1 / 18 CZERWCA 2020


PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZORGANIZOWANY SYSTEM FINANSOWY • Cele taktyczne i strategiczne przedsiębiorstwa

 • Konstrukcja organizacyjno-prawna podmiotu a dokumentacja finansowa

 • Służby finansowe w przedsiębiorstwie – rachunkowość podatkowa, finansowa i zarządcza


PIENIĄDZ W GOSPODARCE • Istota współczesnego pieniądza

 • Cena pieniądza a zmiana wartości pieniądza w czasie

 • Makroekonomiczne współczynniki oceny sytuacji gospodarczej

 • Ryzyko obrotu współczesnym pieniądzem


INFORMACJE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JAK JE WYKORZYSTAĆ • Dokumentacja finansowa w pełnej księgowości

 • Rachunek zysków i strat jako źródło informacji wynikowych

 • Bilans – istota dokumentu i znaczenie dla modeli księgowych

 • Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu gotówką


RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I SYSTEMY INFORMACJI FINANSOWEJ W ORGANIZACJI • Zasady ewidencji kosztów w firmie

 • Elastyczność zarządcza a polityka kosztów stałych i zmiennych

 • Koszty rodzajowe a funkcjonalne – czemu służą zasady klasyfikacji kosztów?

 • MPK – jak konstruować własny model analityczny kosztów?

 • CAPEX i OPEX – czemu służy takie ujęcie kosztów?


DZIEŃ 2 / 19 CZERWCA 2020


MODELE RACHUNKÓW POKRYCIA FINANSOWEGO • Koszty w kontrolingu

 • Istota kosztu jednostkowego

 • Koszty bezpośrednie i pośrednie

 • Kategoria technicznego kosztu wytworzenia

 • Polityka ceny a koszt jednostkowy – zastosowanie marży w zarządzaniu

 • Analiza progu rentowności

 • Macierz BCG


MODELE ANALIZY ZASOBOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE • Struktura finansowania podmiotu

 • Analiza zadłużenia i struktura długu

 • Zasoby majątkowe organizacji – zasady budowy optymalnej struktury majątkowej


KPI FINANSOWE – JAK DOBIERAĆ I INTERPRETOWAĆ NAJWAŻNIEJSZE MIARY? • Wskaźniki rentowności i ich znaczenie

 • Zarządzanie długiem w organizacji

 • Efektywne zarządzanie płynnością

 • Wskaźniki gospodarowania zasobami – cykl konwersji gotówki

 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH • Konstrukcja sprawozdania

 • Uproszczone modele analityczne

 • Zastosowanie modelu pośredniego CF dla rozbudowanej analizy gospodarowania gotówką


POLITYKA INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA • Modele planowania finansowego

 • Zastosowanie analizy NPV i IRR


Zakończenie szkolenia
 

Metody:


Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.


 


 
CENA:
Zgłoszenie do 04/06/2020: 1570 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym.
Prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.

Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, specjalizacja Bankowość, Marketing, Zarządzanie finansami

Zakres prowadzonych szkoleń

Finanse dla nie finansistów
Finanse menedżerskie
Analiza finansowa w firmie
Budowa i wykorzystanie KPI
Analiza płynności finansowej
Cash Flow – budowa, analiza, wykorzystanie zarządcze
Efektywność projektów inwestycyjnych
Budżetowanie i planowanie finansowe
Czytanie sprawozdań finansowych
Controlling w firmie
Controlling inwestycyjny
Controlling sprzedaży

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Marketing

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia