Dokumentacja Pracownicza

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Chcesz przygotować się na nadchodzące zmiany? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego ekspert w jasny i klarowny sposób przedstawi nowe regulacje prawne, a także rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące ich praktycznego zastosowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA: • Jakie dane można żądać od kandydata od pracy?

 • Kwestionariusz osobowy – najczęstsze błędy

 • Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Kiedy należy wydłużyć okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej

 • Kiedy można stosować monitoring wizyjny?

 • Czy od pracownika należy odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 • Odpowiedzialność z tytułu naruszania poufności  i integralności danych

 • Działalność w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej


PROGRAM:


 9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia


Jakie dane pracodawca może posiadać? • Jakie dane można żądać od kandydata od pracy?

 • Jakie dane można żądać od pracownika?

 • Czy zgoda legitymizuje posiadanie danych przez pracodawcę?

 • Jakie dokumenty można żądać od kandydata do pracy lub pracownika?

 • Oświadczenie pracownika a konieczność udokumentowania danych przez pracownika

 • Kwestionariusz osobowy – najczęstsze błędy


Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniach • Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Okres przechowania dokumentacji pracowniczej

 • w zależności od daty wytworzenia dokumentacji

 • Kiedy należy wydłużyć okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy o okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Jakie dokumenty i kiedy wydaje pracodawca pracownikowi?

 • Zasady postępowania, jeżeli pracownik nie odbierze dokumentacji

 • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej


Elektronizacja akt pracowniczych • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej

 • Zmiana postaci przechowywanej dokumentacji pracowniczej

 • Obowiązki informacyjne wobec pracownika

 • Zakres, warunki i sposób prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej

 • ZUS – raport informacyjny

 • Jak dane jest zobowiązany przechowywać płatnik składek?

 • Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń po nowelizacji


Monitoring – zasady wprowadzenia, dokumentowania i przechowywania • Kiedy można stosować monitoring wizyjny?

 • Kiedy może być stosowany monitoring poczty elektronicznej?

 • Czy monitoring może być użyty jako dowód w sądzie?

 • Okres przechowywania nagrań z monitoringu


RODO a dokumentacja pracownicza • Czy od pracownika należy odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 • Czy wobec pracownika należy wypełnić obowiązek informacyjny?

 • Dokumentacja pracownicza a RODO

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Legalność przetwarzania danych osobowych

 • Kiedy RODO nakłada obowiązek niszczenia dokumentów?

 • Uprawnienie pracownika w świetle RODO


Roszczenia i odpowiedzialność • Odpowiedzialność z tytułu naruszania poufności

 • i integralności danych

 • Szkoda materialna i niematerialna

 • Administracyjna kara pieniężna

 • Odpowiedzialność na gruncie prawa pracy

 • Odpowiedzialność karna


Działalność w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej • Likwidacja lub upadłość pracodawcy

 • Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika

 • Warunki prowadzenia działalności

 • Administracyjna kara pieniężna


16.30 Zakończenie szkolenia


 


zgłoszenie do 30.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.01.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

INFORMACJE DODATKOWE:
Cena szkolenia zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia