Dobre praktyki sprzedaży do sektora publicznego Warsztat, który pomoże przygotować formę do robienia biznesu z sektorem publicznym.

7 wyświetleń


Dzień I


9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO SEKTORZE JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
Jakie nowe segmenty w ramach jednostek administracji publicznej mogą być atrakcyjne dla Twojej firmy? • Jak zbudowana jest administracja rządowa – krótkie wprowadzenie

 • Jak zbudowana jest administracja samorządowa – krótkie wprowadzenie

 • Segmentacja rynków np. edukacja(gimnazja), służba zdrowia (przychodnie), straż miejska, pomoc społeczna etc.

 • Kto jest kim, czyli kto podejmuje decyzje w danej jednostce

 • Jakie segmenty w ramach jsp. mogą być atrakcyjne dla Twojej firmy?


JAK SEKTOR PUBLICZNY NABYWA USŁUGI I PRODUKTY?
Procesy, dobre praktyki, regulaminy, realizacja celów ustawowych i uchwał. • Przepisy prawa pod kątem sprzedaży  – czyli krótka pogadanka o małych i dużych zamówieniach.

 • Jaki typ  usług i produktów dostarczanych jest do sektora publicznego poza zamówieniami publicznymi?

 • Podstawowe  progi  przetargowe  determinujące strategię działania

 • Proces zakupu produktów i usług przez jednostki rządowe i samorządowe

 • Małe zamówienia publiczne oraz duże zamówienia

 • Czy warto startować w dużych zamówieniach?

 • Rodzaje trybów zakupowych stosowanych przez sektor publiczny

 • Dlaczego wiele firm skutecznie robi interesy na tym rynku


CO W PRAKTYCE OZNACZA ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRA WCHODZI W ŻYCIE W 2018R.
Jeśli chcesz być dostawcą  sektora publicznego, dowiedz się jak przygotować się pod katem wprowadzanych zmian. • DO jakich zmian będą musiały przygotować się firmy w ramach tzw. elektronizacji zamówień publicznych w 2018r.

 • Co oznacza w praktyce pojęcie elektronizacji zamówień publicznych?

 • W  jaki sposób dostawcy muszą się przygotować do wprowadzanych zmian?

 • Czym jest profil nabywcy oraz profil dostawcy?

 • Czy  nadchodzące zmiany sparaliżują mój biznes czy będą szansą do wykorzystania?


JAK BUDOWAĆ /OPTYMALIZOWAĆ SWÓJ MODEL SPRZEDAŻOWY DLA NA RYNKU SEKTORA PUBLICZNEGO?
Modele sprzedaży, narzędzia wspierające, spotkania, telefon • Dobre praktyki rynkowe w obszarze budowania efektywnych modeli biznesowych w obszarze sprzedaży do sektora publicznego

 • Gdzie i jak wprowadzić mikro korekty, aby osiągnąć makro efekty biznesowe lub np. całkowicie zamknąć model/projekt, który nie daje oczekiwanych rezultatów?

 • Przegląd różnych modeli sprzedaży adekwatnych dla sektora publicznego

 • Jak modelować sprzedaż tradycyjną (telefon, spotkania)

 • Jak modelować sprzedaż w e-commerce w sektorze publicznym?

 • Jak korzystać z platform internetowych np. firm OpenNexu, Logintrade etc.?

 • Przegląd narzędzi elektronicznych wspierających sprzedaż do sektora publicznego


16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień II


8.30 - 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ DLA SEKTORA PUBLICZNEGO,  Z KIM ROZMAWIAĆ I JAK UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE?
Jak nie marnować swojego czasu, zasobów organizacyjnych poszukując  drogi sprzedaży? • Jak poruszać się po strukturze urzędów, starostw etc. ?

 • Dobre praktyki tworzenia ofert handlowych dla sektora publicznego

 • Jakiego języka używać oraz jakiej argumentacji - sektor publiczny to nie biznes, tu działają inne zasady?

 • Telefon jako najszybsza i najtańsza forma kontaktu – jak korzystać z tego skutecznie

 • Z czego rozliczane są jednostki sektora publicznego i ich pracownicy?

 • Jak pomóc jednostkom sektora produkcyjnego realizować statutowe i uch wałowe cele?  

 • Z kim rozmawiać  w ramach naszej oferty aby nie tracić czasu

 • Wybrane techniki psychologii perswazji, które szczególnie warto stosować w rozmowie telefonicznej z przedstawicielami sektora publicznego


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA SPOTKANIE I DOBRZE JE PRZEPROWADZIĆ.
Rozmowa handlowa z Burmistrzami, Wójtami, Sekretarzami, Skarbnikami, Naczelnikami • Sektor publiczny to nie świat biznesu. To rynek, który rządz się swoimi prawami. DO jakich zasad się stosować?

 • Przegląd stanowisk decyzyjnych

 • Sektor publiczny lubi spotkania. Dlaczego  często nic z nich nie wynika dla biznesu?

 • Jak przygotować się do spotkania w zależności z kim rozmawiamy?

 • Rozmowy handlowe z Burmistrzami, Wójtami, Sekretarzami, Skarbnikami czy  Naczelnikami. Czym różnią się od typowych spotkań biznesowych?

 • Jak prowadzić prezentacje, na co stawiać szczególny nacisk?

 • Spotkanie w toku – co powinno się zadziać?

 • Obsługa po sprzedażowa – dobre praktyki


SZANSE, NISZE I LUKI BIZNESOWE DLA TWOJEJ FIRMY
Poszukiwanie nowych szans biznesowych w sektorze publicznym • Jak przy wykorzystaniu Modelu BOS i metod heurystycznych dokonać analizy potencjału rynku sektora publicznego w kontekście nowych szans biznesowych?

 • Analiza nisz biznesowych w obszarze jsp.

 • Analiza szans biznesowych w obszarze jsp.

 • Tworzenie action planów w kontekście jsp. – czyli co konkretnie mamy zrobić?


Nowe trendy w sektorze publicznym – czyli zmiany, na których będzie można zarobić • Moduł ten pokazuje nowe trendy i wybrane zmiany, do których jesteśmy zobligowani przez dyrektywy unijne w najbliższym czasie.

 • Przegląd wybranych zmian, które nas czekająSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Digitalizacja procesów, modeli w sektorze publicznym

 • Centralni zamawiający oraz centra usług wspólnych

 • Outsourcing w sektorze publiczny.


16.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia


zgłoszenie do 22.11.2017 - 1270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 23.11.2017 - 1570 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* Cena nie zawiera noclegów

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia