Dobre praktyki produkcji kosmetyków wg normy PN EN ISO 22716

6 wyświetleń

Cel:
Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wymagań związanych z Dobrą Praktyką Produkcji Produktów Kosmetycznych.
Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z normą ISO 22716.


Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nadzorowanie procesów wytwarzania produktów kosmetycznych w zgodzie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, w szczególności pracowników produkcji, kontroli i magazynowania. Przede wszystkim zapraszamy firmy, które przymierzają się do wdrożenia w firmie standardów GMP, jak i pracowników laboratoriów, w których system został już wprowadzony, a istnieje potrzeba ugruntowania wiedzy i potwierdzenia jej odpowiednim certyfikatem oraz pełnomocników systemów zarządzania oraz audytorów wewnętrznych systemów zarządzania chcących poszerzyć swoje umiejętności w w/w zakresie.


Program szkolenia:

1. Obowiązki producentów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.


2. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej kosmetyków wg normy EN ISO 22716:2007: • Wymagania i obowiązki personelu,

 • Wymagania dotyczące pomieszczeń,

 • Nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi i sprzętem kontrolno-pomiarowymi,

 • Nadzorowanie surowców i materiałów opakowaniowych,P

 • rodukcja kosmetyków zgodna z wymaganiami GMP,

 • Wymagania dla wyrobu gotowego,

 • Zasady dotyczące kontroli jakości,

 • Postępowanie produktem poza specyfikacją,

 • Nadzorowanie odpadów,

 • Wymagania dla podwykonawców i zleceniodawców,

 • Postępowanie w przypadku odstępstw, reklamacji i wycofania z rynku,

 • Kontrola zmian,

 • Audyt wewnętrzny,

 • Dokumentacja wymagana w GMP,


3. Porównanie norm PN-EN ISO 22716:2009 i PN-EN ISO 9001:2009.


4. Porównanie najważniejszych obszarów GMP kosmetycznego i GMP farmaceutycznego.


5. Zasady certyfikacji GMP wg EN ISO 22716:2007.


6. Dyskusja i podsumowanie szkolenia


 


Szkolenie poprowadzi:
mgr Sylwia Stokowska absolwentka wydziału Chemii we Wrocławiu - specjalizacja chemia biologiczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych oraz Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi jak również Menedżer Jakości. Wieloletni audytor wiodący ISO 22716, Manager ds Produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej oraz Auditor TŪV SŪD Polska Sp. z o.o., ekspert certyfikujący produkty na rynek Arabii Saudyjskiej, ekspert Techniczny Komisji kosmetyki i chemii gospodarczej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych". Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych m.in., „Świat Przemysłu Kosmetycznego", prelegent na Kongresach Przemysłu Kosmetycznego.

Trzecia i każda następna osoba z tej samej firmy otrzyma
Rabat 20 %

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia