DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

2 wyświetleń

Cel:
Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.


Uczestnicy:
Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.


Program szkolenia:

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.


3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.


4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:  • karty charakterystyki,

  • scenariusze narażenia,

  • informowanie o wyrobach,

  • przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,


5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.


6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.


7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.


8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.


9. Zakazy i ograniczenia.


10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:  • definicja pojęcia wyrób,

  • problemy z klasyfikacją,

  • obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,

  • substancje z listy SVHC,


11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.


12. Dyskusja.


 


Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo