Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji

1 wyświetleń

Program:


Dzień I.


9.30 – 10.00 Powitalna kawa, rejestracja
10.00 – Rozpoczęcie
szkolenia z controllingu


JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTYWAĆ METODY I NARZĘDZIA CONTROLLINGU W OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH? • W jaki sposób identyfikować obszary które wymagają optymalizacji?

 • W jaki sposób Kaizen i TQM zwiększają efektywność optymalizacji procesów produkcyjnych?

 • Jakie są zadania controllerów i kierowników centrów odpowiedzialności w zakresie optymalizacji procesów?


JAKIE SĄ METODY IDENTYFIKACJI MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK) I JAKIE SĄ METODY ICH ROZLICZEŃ? • Jakie są zasady identyfikacji centrów kosztów osobowych?

 • W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?

 • Jakie są praktyczne i przydatne metody rozliczeń kosztów?

 • Jak skutecznie i szybko zidentyfikować miejsce powstawania kosztów zgodnie z wymogami procesowego i zasobowego rachunku kosztów, zakresów odpowiedzialności, działań optymalizacyjnych?


JAK WŁAŚCIWIE ROZLICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA? • Jak skutecznie identyfikować miejsca powstawania kosztów dla działalności pomocniczej?

 • Jak właściwie ustalić kolejność etapów rozliczania działalności pomocniczej?

 • Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?


KOSZTY NIEWYKORZYSTANEGO POTENCJAŁU • Jak właściwie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej?

 • Praktyczne metody identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału.

 • Jak dokonać klasyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału biorąc pod ciągłą zmienność procesów produkcyjnych?

 • Jak stosując metody rachunkowości finansowej i zarządczej skutecznie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych?

 • Jak właściwie prezentować koszty niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej?

 • Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?


KALKULACJA FAZOWA JAKO ISTOTNY ELEMENT KALKULACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM • Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?

 • Jak w praktyce dokonać rozliczenia kosztów kolejnych faz i poziomów produkcji?

 • Jak wykorzystać reguły normalnej zdolności produkcyjnej do rozliczania kosztów zmiennych i stałych?

 • Jak przedsiębiorstwo produkcyjne powinno ustalać koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku?


ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU METOTOLOGII RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ ABC • Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań ABC.

 • Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?

 • Jakie sa wady i zalety metody ABC?.

 • W jaki sposób optymalnie zastosować metodę ABC?


JAKIE SĄ ZASADY KONSTRUKCJI STRUKTURY BUDŻETÓW DLA POJEDYNCZYCH CENTRÓW KOSZTOWYCH? • Jakie sa wady  klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach miejsc powstawania kosztu

 • ( MPK ) – rodzaju kosztu?

 • Zaprojektowanie wielowymiarowej i wielopoziomowej konstrukcji struktury budżetu uwzględniającej: zakres odpowiedzialności za koszty poszczególnych działów, strategie dziedzinowe, realizowane zadania jednostkowych - projektów, rodzaje kosztów.

 • Jak dokonać analizy danych w budżecie komórki organizacyjnej zgodnie z wymogami hurtowni danych i efektywną technologią przetwarzania danych analitycznych (OLAP)?

 • W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?


16.30 Zakończenie szkolenia


Dzień II.

09.00Rozpoczęcie szkolenia


 PLANOWANIE ILOŚCIOWE PRODUKCJI METODĄ WYKRESÓW GANTTA – WARSZTATY PRAKTYCZNE • Ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż – produkcja.

 • Przeprowadzenie analizy podziału firmy na centra kosztowe zgodnie z wymogami controllingu finansowego, zasadami planowania ilościowego  oraz  metodą wykresów  Gantta.

 • Określenie zdolności produkcyjnych zasobów w jednostkach czasu.

 • Wyznaczenie wskaźników norm wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wytwarzane wyroby.

 • Właściwe ustalenie zapotrzebowania zgodnie z ilościowym planem produkcji.

 • Zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń.

 • Ustalenie czasowych okresów tworzenia wykresów Gantta - godziny, dni itp..

 • Prawidłowa identyfikacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.

 • Opracowanie zbiorczego planu produkcji.

 • Opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcji


15.30 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 20.12.2018 - 1570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.12.2018 - 1970 PLN + 23% VAT

CENA SZKOLENIA Z CONTROLLINGU ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Michał Chalastra
Ekspert, doradca firm produkcyjnych w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych.
Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek komisji w konkursie na Controllera Roku oraz Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.
Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował wiele wdrożeń systemów budżetowania w firmach produkcyjnych. Przeprowadzał audyt systemu controllingu m.in. dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., Wytwórni Napojów ,,Jurajska”, Commercial Union S.A..
Wdrażał systemy budżetowania na zasadach controllingu m.in. dla Canpol Sp. Z o.o., Zakładów Chemicznych Nitrochem S.A. w Bydgoszczy, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA WARSZAWA S.A., Grall S.A. w Wejherowie, Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku, Wytwórni Napojów Jurajska SP Myszków, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,PLAST – BOX” S.A. Słupsk, RUBO Sp. z o.o. Rumia

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Produkcja

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia