Compliance w transporcie

0 wyświetleń

Compliance w transporcie - umiejętnie zarządzaj ryzykiem
Compliance nabiera coraz większego znaczenia we wszystkich branżach, gdzie w grę wchodzi odpowiedzialność za działania, które podejmuje firma w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Branża TSL nie jest wyjątkiem. Świadczy ona bowiem usługi, które niezależnie od kategorii są regulowane nie tylko przez prawo polskie, ale i unijne oraz międzynarodowe. Ryzyko w niedostosowaniu się do aktualnych przepisów prawa jest bardzo wysokie, a dla samej firmy często może się to skończyć zakończeniem prowadzenia działalności. Dlatego compliance w transporcie czyli umiejętnezarządzanie ryzkiem i świadomość obwarowań prawnych, jakie są nałożone na branże TSL jest tak istotne. 


 


Nasze szkolenie ma dostarczyć najważniejsze informacje dotyczące programu Compliance w transporcie jak i jego implementacji w firmie, przede wszystkim poprzez: • Zaznajomienie uczestników z rolą compliance w transporcie;

 • Przedstawienie najważniejszych aktów prawnych regulujących działanie branży TSL;

 • podniesienie umiejętności i świadomości na temat odpowiedzialności za zgodność z regulacjami dotyczącymi prowadzenia działalności transportowej;

 • przedstawienie narzędzi zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności TSL;

 • omówienie jak umiejętnie i efektywnie zweryfikować kontrahenta;

 • przedstawienie najważniejszych zagrożeń i konsekwencji za niezachowanie się do aktualnych przepisów prawa;

 • omówienie najważniejszych programów z Supply Chain Security;

 • omówienie założeń programu Trade Compliance.


PROGRAM:


9.00 - 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30
 Rozpoczęcie zajęć


ROLA COMPLIANCE W BRANŻY TSL • Czym jest Compliance w transporcie?

 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

 • Rola i funkcje Compliance w transporcie

 • Najważniejsze zadania Compliance

 • Miejsce i misja Compliance w organizacji


PRAWO I REGULACJE POLSKIE, UE ORAZ MIĘDZYNARODOWE • Główne regulacje polskie

 • Akty prawa unijnego

 • Konwencje międzynarodowe

 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji

 • Nadzór nad podmiotami z branży TSL 
  (np. IRD, PIP, GIOŚ, KAS)


OBSZARY RYZYKA W BRANŻY TSL • Umowy komercyjne  o prowadzenie składu celnego, wynajęcie powierzchni magazynowej etc.

 • Umowa przewozu vs. umowa spedycji 
  (odpowiedzialność za szkodę)

 • Umowy z pracownikami (umowa o pracę, umowa o szkolenie, o zakazie konkurencji etc.)

 • Czas pracy kierowców – regulacje prawne

 • Płaca minimalna w krajach europejskich

 • Współpraca z podwykonawcami 
  (brak weryfikacji kontrahenta)

 • Jak monitorować  płatności?

 • VAT w transporcie i obowiązki podczas przekraczania granicy UE

 • OC firmy przewozowej i spedytora

 • Opłata środowiskowa  - jak obliczyć i kiedy zapłacić?

 • Niedostosowanie działań do obowiązujących przepisów


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE • Polityki i Procedury wewnętrzne

 • Instrukcja wykonywania przewozów

 • Instrukcja weryfikowania podwykonawców

 • Instrukcja postępowania w przypadku szkody

 • Procedury zapobiegające przemytowi ludzi i towarów

 • Regulaminy pracy i wynagradzania

 • Przepisy antybojkotowe w transporcie

 • Identyfikacja i monitorowanie ryzyka Compliance

 • Relacje z urzędami i działami wewnętrznymi firmy

 • AEO/CTPAT i inne programy Security Supply Chain

 • NDA (Non – disclosure agrement)

 • Audyt

 • Business Maturity Model


ETYKA W TRANSPORCIE • Etyka i postępowanie

 • Code of conduct – czym jest i jak stosować?

 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur

 • Dostarczanie odpowiednich treningów


KARY ZA BRAK COMPLIANCE W TRANSPORCIE • Kary administracyjne

 • Wykroczenia i przestępstwa karne oraz karno – skarbowe

 • Skutki kontroli przedsiębiorstwa


 


16.30 Zakończenie szkolenia

CENA ZAWIERA:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Cena:
zgłoszenie do 11.09.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.09.2018 - 1270 PLN + 23% VAT

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia