Certyfikowany Production Manager Kultura kaizen - lean leadership - system pull - innowacyjne narzędzia i design thinking na produkcji

7 wyświetleń

Szanowni Państwo,

To ludzie odpowiadają za utrzymanie ciągłości produkcji, skracanie czasu pracy maszyny i przezbrojenia, wprowadzanie drobnych pomysłów, które w ciągu kilku lat mogą przynieść  miliony oszczędności.

Maksymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego w połączeniu z pracą maszyn daje ponadnormatywne wyniki. Production Manager powinien kłaść nacisk na umiejętności miękkie w takim samym stopniu, a może nawet większym jak na znajomość narzędzi i zasad zarządzania.
W dniachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielipca 2017 r. w Hotelu Haffnef **** w Sopocie spotkamy się na szkoleniu:  CERTYFIKOWANY PRODUCTION MANAGER
Szkolenie prowadzone jest przez wysokiej klasy menadżerów, z ogromnym doświadczeniem w zakresie zarządzania produkcją i wdrażania narzędzi Lean Manufcturing. Bogate doświadczenie ekspertów pozwoliło na wyszczególnienie zaprezentowanych poniżej 5 kluczowych zasad zarządzania  Production Managera i stworzenie przez nas specjalnego programu szkolenia.

I Zarządzanie przy wsparciu najnowocześniejszych systemów IT
II Zarządzanie produkcja w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing
III Umiejętność przejścia z systemu „push” do „pull”
IV Zarządzanie kreatywnością pracowników
V Lean Leadership


Podczas szkolenia omówiona będzie  koncepcja zarządzania lean manufacturing i jej narzędzia, koncepcja ta według naszych ekspertów jest najefektywniejszą drogą do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w przedsiębiorstwie.
Szkolenie wskazuje najbardziej optymalne  kierunki zarządzania w środowisku produkcyjnym. Przede wszystkim bierze pod uwagę specyfikę ludzi związanych z branżą produkcyjną i tego co wpływa na ich efektywność oraz kulturę organizacyjną.

Korzyści jakie osiągniesz uczestnicząc w naszym spotkaniu:


  • Dowiesz się, jak zarządzać produkcją zgodnie z 5 kluczowymi zasadami, które zostały uznane przez naszych ekspertów za najistotniejsze.

 • Zapoznasz się z narzędziami najważniejszymi zarządzania Lean Manufacturing

 • Dowiesz się na podstawie zaprezentowanych podczas szkolenia  case studies w jaki sposób firmy w Polsce najefektywniej zarządzają produkcją.

 • Dowiesz się jak zbudować zaangażowany zespół oparty na zaufaniu i odpowiedzialności

 • Będziesz mógł wymienić się doświadczeniami z uczestnikami szkolenia i ekspertami prowadzącymi szkolenie.


 


Dzień I - 13.07.2017


 


Ekspert: Adam Baśkiewicz

09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia
13.30 Lunch
17.00 Zakończenie szkolenia


 


Najnowsze trendy i innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu produkcją


  • Najnowsze systemy wsparcia MRPI/MRPII/ERP

 • Implementacja i Wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu Industry 4.0


 


Zarządzanie produkcją w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing


  • Identyfikacja siedmiu źródeł strat w kontekście Lean

 • Zarządzanie w oparciu o Toyota Production System

 • Zastosowanie 5 złotych zasad Gemba – fabryczny system operacyjny

 • Organizacja miejsca pracy w fabryce zgodnie z zasadami 5S

 • Najlepsze praktyki visual management – „nie możemy poprawiać tego, czego nie widzimy”

 • Problem Solving w oparciu o sprawdzone narzędzia: 5W, Diagram Ichikawy,

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) jako narzędzie eliminacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych

 • Jak wykorzystując niskokosztowe narzędzia dążyć do doskonałości operacyjnej?


 


Zarządzanie procesem “zasysania produkcji” – rzeczywisty przebieg wartości popytu


  • JIT – podstawa systemu „pull”

 • Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi

 • Skuteczna kontrola cyklu i taktu produkcyjnego

 • Zrównoważone planowanie (Heijunka) i równoważenie obciążeń (Yamazumi)

 • Najważniejsze cele wdrożenia całkowitego produktywnego utrzymania ruchu - TPM: Autonomus Maintenance (AM) oraz Planned Maintenance (PM)

 • „One piece flow“ – zarządzanie supermarketem produkcyjnym


 


Zarządzanie procesem skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń


  • SMED (Single Minute Exchange of Die) –kluczowe zasady podczas wdrażania

 • Jak osiągnąć czas przezbrojenia krótszy niż 10 minut?

 • Jak osiągnąć równowagę między jakością a szybkością w optymalizacji przezbrojeń – „ramp – up“


 


Jak mierzyć efektywność pracy maszyn i urządzeń w fabryce?


  • Jak właściwie ustalać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?

 • Pomiar efektywności – OEE – wpływ strat związanych z przezbrojeniami na obniżenie współczynnika dostępności. 


 


Dzień II - 14.07.2017


 


Ekspert: Adam Baśkiewicz oraz Wiesław Biernacki - Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o.o.

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia
12.30 Lunch
15.00 Zakończenie szkolenia


 


Kaizen elementem kultury organizacyjnej – zarządzanie ciągłym doskonaleniem


  • Jakie są najważniejsze cele i wyzwania stojące przed menadżerami?

 • 10 zasad kaizen – implementacja w warunkach codziennej pracy zespołów

 • Jak przełamywać niechęć do zmian i wpływać na zaangażowanie pracowników mających bezpośredni wpływ na jakość i wykorzystanie zasobów?

 • Jak wprowadzać zespół do mylenia w kontekście odchudzonej produkcji?

 • Jakie są skuteczne metody aktywizacji pracowników?

 • Jak promować kreatywność i dyscyplinę?

 • Umiejętność aktywnego słuchania i natychmiastowego działania w kierowaniu zespołem

 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

 • Liderzy zespołów jako przykład i strażnicy w obszarze przestrzegania wartości i zasad


 


Zarządzanie pomysłami pracowniczymi


  • Worek z pomysłami  -  Jak pozwolić ludziom aby dzielili się tym co dostrzegają w obrębie swoich obowiązków

 • Selekcja i ewaluacja pomysłów  pracowniczych

 • Patrzenie przez pryzmat rozwiązań  możliwych  do wdrożenia

 • Promowanie w zespole prostych rozwiązań


 


Szacunek dla ludzi – filar doskonałej fabryki i najważniejsza zasada Production Managera


  • Jak właściwie ustalać odpowiedzialność i cele na produkcji?

 • Jaki systemy wynagradzania i oceny pracowników produkcyjnych będzie najskuteczniejszy w Twojej fabryce?

 • Źródła przewagi konkurencyjnej: Kapitał? Wiedza? Ludzie? Kultura Organizacji!

 • Problemy w budowaniu relacji w organizacji wdrażającej lean management

 • „Wartości firmowe” czy humanizm?

 • Zaufanie i Odpowiedzialność  - mechanizm działania w kulturze lean

 • „Milion policjantów”.


CASE STUDY Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. – zarządzanie zaangażowanym zespołem.

Sesja pytań i odpowiedzi


 

zgłoszenie do 05.06.2017 - 1 770 PLN
zgłoszenie od 06.06.2017 - 2 170 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym 295 PLN netto + 23% VAT
1-osobowym 540 PLN netto + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Wiesław Biernacki
Prezes Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o.o.
Ostatnie 20 lat to doświadczenia w firmach produkcyjnych wielkich marek Pepsi i NIVEA zaczynając od lidera linii produkcyjnej po stanowisko szefa firmy.
Odpowiedzialny za tworzenie kultury ciągłego doskonalenia i zarządzanie pracownikami w oparciu o filary lean management.
Zamiłowanie – praca z ludźmi i tworzenie wartości.

Adam Baśkiewicz

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania SMED w przedsiębiorstwie.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” - MARS University w Europie. Swoje doświadczenie w zakresie lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia