Certyfikowany Office Manager

8 wyświetleń

Program:


DZIEŃ I – 15 października 2018 r.


09.30-10.00 rejestracja i  powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Maciej Zarembski – ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji


AUTORYTET I WIZERUNEK W ORGANIZACJI
Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy • Triada kompetencji w autoprezentacji – co decyduje o budowaniu wartości siebie i trwałego własnego utrzymywania pozytywnego wizerunku w organizacji?

 • Autorytet w relacjach społecznych i biznesowych (świadome kreowanie relacji)

 • Orientacja wizerunku na klienta zewnętrznego  i wewnętrznego (studia przypadków)

 • Style komunikacji z rozmówcą/rozmówcami – co eksponuje styl i o czym informuje?

 • Gry i pułapki psychologiczne, jako przestroga przerysowanej autoprezentacji – czyli jak nigdy się nie zachowywać?


PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO W PRACY ZAWODOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEGO
Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy? • Portfele i portfolio zadań wykonywanych w rytmie dobowym (praca, projekty, terminy)

 • Projektowanie własnego  rytmu dobowego (rytmu pracy zawodowej) w ujęciu zwiększenia efektywności pracy w danym czasie

 • Budowanie planu zmiany działania w czasie w oparciu o zmianę rytmu działania w dobie (działania zawodowego)

 • Podstawowe narzędzia wspierające, jednak nie rozwiązujące problemów zarządzania sobą w czasie

 • Rola narzędzi operacyjnych jako potrzebna, ale nie niezbędna

 • Bycie, działanie i funkcjonowanie bez przepracowania i przytłoczenia obowiązkami

 • Wyzwania w przyszłości związane z Twoją efektywnością pracy w ograniczonym czasie


STRES, WPŁYW I UPODOBANIA NASZEGO UMYSŁU WZGLĘDEM NIEGO                                               
Mindfulness a stres • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych

 • Zachowania autoagresywne, a mierzenie się ze swoją ciemną stroną

 • Bezsenność, apatyczność, wypalenie, kortyzol, adrenalina – co dalej?

 • Autodestrukcja, siła niszczenia a energia twórcza. Ta sama moc, inny kierunek

 • Kiedy stres dokonuje zniszczeń i jakie mogą być tego efekty?

 • Kiedy nie wolno odcinać się od stresu?

 • Temperament

 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?

 • Kiedy ciało jest gotowe do walki z problemem…

 • Przeżyć to w pełni – inteligencja emocjonalna


16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


DZIEŃ II – 16 października  2018 r.


08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie  zajęć

Ekspert: Romana Pietruk - ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH

W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy? • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja

 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów

 • Wprowadzanie zmian do regulaminów

 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów

 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?

 • Dokumenty związane z procedurą

 • Zastosowanie procedur

 • CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu

 • CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminach


TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy? • Terminy administracyjne i cywilne

 • Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?

 • Terminy zwykłe i zawite

 • Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnych


KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE   
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji? • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?

 • Podpisywanie dokumentów

 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw

 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?

 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów

 • CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE NA NOWYCH ZASADACH
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?
  • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.

 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) 

 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO

 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki

 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód

 • Zabezpieczenia organizacyjne, Odpowiedzialność prawna i sankcje


Ekspert: Renata Zwierzyk - Office Manager w CBRE Sp. z o.o, międzynarodowej firmie konsultingowej


WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI PORZĄDKOWE • Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie, a jakich zapisów powinniśmy unikać?

 • Co powinien zawierać załącznik do umowy precyzujący zakres czynności firmy sprzątającej oraz dlaczego jest on ważny dla realizacji umowy?

 • Nadzór nad realizacją umowy.

 • Jak budować partnerskie relacje z usługobiorcą?


Zajęcia zostaną poprowadzone w formie warsztatów oraz case study.


ORGANIZACJA WYDARZEŃ FIRMOWYCH  • Różne rodzaje wydarzeń – różne potrzeby organizacji.

 • Współpraca z firmami eventowymi.

 • Współpraca z hotelami, negocjacje warunków.

 • Logistyka przy organizacji spotkań firmowych


16.00 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 26.09.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 27.09.2018 - 1 870 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
-uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

mec. Romana Pietruk
Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.
Maciej Zarembski
Psycholog kliniczny, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów. Trener Psychospołeczny, wykładowca uczelni wyższych.
Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji.
Pracuje z najwyższą kadrą menedżerską w obszarach zwielokrotniania wydajności bez poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami, doskonalenia komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym, ale również udoskonala twórczego myślenia.
Certyfikowany Erickson Professional Coach z akredytacją International Coach Federation;
Trener Rozwoju z ponad 10 000 godzin szkoleniowych, 600 godzin coachingu indywidualnego, ponad 200 godzin doradztwa i konsultingu biznesowego.
Posiada i rozwija bardzo zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji emocji, fizjologicznych aspektów emocji, ekspresji mimicznych; także badań nad osobowością i jej wymiarami (zmienność cech w czasie).

Renata Zwierzyk
Odpowiada za administrowanie biurami CBRE w Polsce oraz pełni funkcję Zastępcy Szefa odpowiedzialnego za utrzymanie ciągłości działania Spółki.
Swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu administracją zdobywała w różnych branżach, min. w branży finansowej, bankowej, motoryzacyjnej, informatycznej oraz konsultingowej.
Specjalizuje się w implementacji strategii podnoszących efektywność procesów administracyjnych oraz optymalizujących koszty funkcjonowania biura. Posiada duże doświadczenie w projektach wdrażających zarządzanie zmianą w firmie.
Ukończyła Szkołę Główna Handlową w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych i Zarządzania w Warszawie.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia