Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1 - XVII edycja

3 wyświetleń


Certyfikowany Compliance Officer CCO 1


Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem - szkolenia dla firm są idealnym sposobem na ich rozwinięcie. Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi łączyć znajomość prawa, biznesu oraz etyki. Jest to także osoba, która musi mieć ukształtowany kręgosłup moralny – konieczny przy konfliktach interesów, które czasami mają miejsce w reprezentowanych firmach.


 


W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla firm na Certyfikowanego Compliance Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, pod nadzorem rady programowej, w skład której wchodzą szefowie działów compliance największych instytucji finansowych. Szkolenie otwarte dbędzie się ono pod auspicjami Stowarzyszenia Compliance Polska.


 


Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowiska compliance, członków Stowarzyszenia Compliance Polska oraz wszystkich zainteresowanych tematem kontroli ryzyka, przygotowaliśmy ten unikatowy program szkolenia dla firm. Jesteśmy przekonani, że udział w nim dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie się w świecie compliance. Zdobyty po zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową oraz pozwoli osiągać sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.


Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska


 


Szkolenie otwarte - zdobądź prestiżowy certyfikat CCO1 akredytowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA FIRM: • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Państwa plany zawodowe.

 • Program szkolenia dla firm jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to, czego potrzebuje praktyk.

 • Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.

 • O randze programu świadczy certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu przed komisją, w której skład wchodzą eksperci compliance.

 • Szkolenia otwarte umożliwią Państwu spotkanie wielu osób z działów compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń


W Radzie Programowej Certyfikowany Compliance Oficer CCO1 zasiadają szefowie Działów Compliance największych instytucji finansowych. To oni wyznaczają trendy na rynku Compliance. Spotkasz ich także na egzaminie certyfikującym.

,, Zasiadający w Radzie Programowej Szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku co do kompetencji i standardów pracy Compliance Oficerów”


 


 Program:I ETAP: SZKOLENIE


ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance • Compliance w organizacji

 • Modele funkcji Compliance w organizacji

 • Zasada proporcjonalności

 • Różnice wynikające z charakteru działalności.


Kto jest odpowiedzialny za Compliance? • Rola zarządu i rady nadzorczej

 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu

 • Odpowiedzialność działu Compliance

 • Compliance poza działem Compliance

 • Model 3 lini obrony

 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance


FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji • Niezależność funkcji Compliance

 • Formalny status

 • Zapobieganie konfliktom interesów

 • Dostęp do informacji i personelu

 • Odpowiednie zasoby i szkolenia


ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance • Etyka i postępowanie

 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur

 • Dostarczanie odpowiednich treningów


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance • Polityki

 • Procedury wewnętrzne


Program działu Compliance • Mapowanie świata Compliance

 • Mapowanie regulacji

 • Regulacje a Twoja firma

 • Mapowanie struktury firmy

 • Firmy i inne podmioty

 • Jednostki biznesu

 • Zewnętrzni dostawcy usług

 • Doradzanie i edukacja

 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance

 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka

 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi


KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW

 • Inne podmioty Nadzoru


PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance • Główne regulacje polskie

 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji

 • Uchwała i rekomendacja KNF

 • Dobre praktyki


REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym • ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB


System prawny Unii Europejskiej • Dyrektywy,

 • Rozporządzenia

 • Rekomendacje


REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej • Kredyty i działalność kredytowa

 • AML, produkty inwestycyjne

 • Bank Assurance

 • Ład Korporacyjny

 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów 


 


II ETAP: EGZAMIN


Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia.


 ,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”

,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”


MATERIAŁY I EGZAMIN:
Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia.
Metody:


CERTYFIKACJA

Po ukończeniu programu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1, każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia szkolenia. Jeśli chcą Państwo uzyskać certyfikat świadczący o podniesieniu kwalifikacji, zapraszamy do udziału w egzaminie. Po zdanym egzaminie otrzymają Państwo dokument potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Szkolenie składa się z dwóch etapów. I etap to zajęcia zgodne z zakresem merytorycznym zaakceptowanym przez Radę Programową. II etap to egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i podnoszący kwalifikacje zawodowe. Zajęcia oraz egzamin będą przeprowadzane w centrum Warszawy.


GRUPA DOCELOWA : • pracownicy działów compliance

 • szefowie działów compliance

 • członkowie zarządów instytucji finansowych

 • menadżerowie wyższego stopnia

 • osoby pragnące rozpocząć pracę w dziale compliance


zgłoszenie do 30.09.2017 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.10.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw

WIoletta Kozłowska

Paweł Kuskowski
Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.Dariusz Szlas
Prawnik i certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance Dariusz Szlas ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kontynuując swoją edukację ukończył liczne profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie prawne CMS, Clifford Chance, Allen & Overy i Gessel, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro Informacji Kredytowej m. in. w zakresie: nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; klauzuli obejścia prawa i zmian w prawie podatkowym; zasad podejmowania decyzji pomiędzy obligatariuszami; umów powierniczych w praktyce bankowej; prawie ochrony konkurencji; nowelizacji ustawy o obligacjach; zasad ochrony danych osobowych; techniczno-prawnych aspektów budowy produktu ubezpieczeniowego; systemów wymiany informacji; ustawy o usługach płatniczych; compliance w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym; ochrony konsumentów rynku finansowego w Polsce; ubezpieczeń oraz Bancassurance.
Specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich. W ramach pracy zawodowej współpracował z firmami deweloperskimi, ubezpieczycielami, kancelariami prawnymi oraz bankami.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako prawnik lub ekspert compliance m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku BPH S.A. oraz STU Ergo Hestia S.A. Współpracował także z kancelariami adwokackimi i radcowskimi przy zagadnieniach związanych z oceną ryzyka braku zgodności. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.
Miał okazję prowadzić liczne sesje szkoleniowe zarówno wewnętrzne (w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, wymogów prawnych i regulatorskich dla materiałów marketingowych, jak i umiejętności miękkich takich jak asertywność czy konstruktywna informacja zwrotna), jak i zewnętrzne (Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece dla Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami; Rekomendacja U wydana przez KNF – jako prelegent w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance, Certyfikowany Oficer Compliance CCO1).

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia