Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1

1 wyświetleń

PROGRAM :


ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM 
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

   • Compliance w organizacji

   • Modele funkcji Compliance w organizacji

   • Zasada proporcjonalności

   • Różnice wynikające z charakteru działalności.
Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

   • Rola zarządu i rady nadzorczej

   • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu

   • Odpowiedzialność działu Compliance

   • Compliance poza działem Compliance

   • Model 3 lini obrony

   • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

   • Niezależność funkcji Compliance

   • Formalny status

   • Zapobieganie konfliktom interesów

   • Dostęp do informacji i personelu

   • Odpowiednie zasoby i szkolenia
ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

   • Etyka i postępowanie

   • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur

   • Dostarczanie odpowiednich treningów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

   • Polityki

   • Procedury wewnętrzne
Program działu Compliance

   • Mapowanie świata Compliance

   • Mapowanie regulacji

   • Regulacje a Twoja firma

   • Mapowanie struktury firmy

   • Firmy i inne podmioty

   • Jednostki biznesu

   • Zewnętrzni dostawcy usług

   • Doradzanie i edukacja

   • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance

   • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka

   • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

   • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW

   • Inne podmioty Nadzoru
PRAWO I REGULACJE POLSKIE 
Regulacje w Compliance

   • Główne regulacje polskie

   • Hierarchia aktów prawnych i regulacji

   • Uchwała i rekomendacja KNF

   • Dobre praktyki
REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

   • ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
System prawny Unii Europejskiej

   • Dyrektywy,

   • Rozporządzenia

   • Rekomendacje
REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

   • Kredyty i działalność kredytowa

   • AML, produkty inwestycyjne

   • Bank Assurance

   • Ład Korporacyjny

   • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów 
 


II ETAP: EGZAMIN


Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia.


 ,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”

,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”


MATERIAŁY I EGZAMIN:


Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia.

zgłoszenie do 08.10.2018 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.10.2018 - 1 870 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
-materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
-obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Paweł Kuskowski

Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo