Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1

1 wyświetleń

Szanowni Państwo!

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska. Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki.


Compliance Oficer to też osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu. W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego Comliance Oficera. 


Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce.


Pragniemy stworzyć cykl  szkoleń, które pozwolą członkom działów Compliance osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się  na sprawne poruszanie w świecie Compliance.  A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.


 ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

   • Compliance w organizacji

   • Modele funkcji Compliance w organizacji

   • Zasada proporcjonalności

   • Różnice wynikające z charakteru działalności.
Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

   • Rola zarządu i rady nadzorczej

   • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu

   • Odpowiedzialność działu Compliance

   • Compliance poza działem Compliance

   • Model 3 lini obrony

   • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance
FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

   • Niezależność funkcji Compliance

   • Formalny status

   • Zapobieganie konfliktom interesów

   • Dostęp do informacji i personelu

   • Odpowiednie zasoby i szkolenia
ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

   • Etyka i postępowanie

   • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur

   • Dostarczanie odpowiednich treningów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

   • Polityki

   • Procedury wewnętrzne
Program działu Compliance

   • Mapowanie świata Compliance

   • Mapowanie regulacji

   • Regulacje a Twoja firma

   • Mapowanie struktury firmy

   • Firmy i inne podmioty

   • Jednostki biznesu

   • Zewnętrzni dostawcy usług

   • Doradzanie i edukacja

   • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance

   • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka

   • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

   • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW

   • Inne podmioty Nadzoru
PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

   • Główne regulacje polskie

   • Hierarchia aktów prawnych i regulacji

   • Uchwała i rekomendacja KNF

   • Dobre praktyki
REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

   • ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
System prawny Unii Europejskiej

   • Dyrektywy,

   • Rozporządzenia

   • Rekomendacje
REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

   • Kredyty i działalność kredytowa

   • AML, produkty inwestycyjne

   • Bank Assurance

   • Ład Korporacyjny

   • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów 
 


II ETAP: EGZAMIN


Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia.


 ,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”

,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”


MATERIAŁY I EGZAMIN:


Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 3.03.2020 r. 1 870 PLN netto
zgłoszenie od 4.03.2020 r. 2 170 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
zgłoszenie do 3.03.2020 r 1 570 PLN netto
zgłoszenie od 4.03.2020 r 1 870 PLN netto

Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia