Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Rosnąca presja obniżania kosztów, przyspieszania procesów oraz ich usprawniania wymusza strategiczne podejście do procesu magazynowania. Potrzebne są skalkulowane, sprawdzone i precyzyjne metody pracy. Zarządzanie gospodarką magazynową i procesami związanymi z przepływem i kierowanie zapasami wiąże się z wielostronnym podejściem do tych procesów oraz zastosowaniem narzędzi lean management w zarządzaniu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w całości opartym na najlepszych praktykach biznesowych. Zachęcamy do poznania i  wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania zapasami i magazynowaniem oraz optymalizacją kosztów.

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania narzędzi lean management, mierzenia efektywności i przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Audyt ma zademonstrować na jakim poziomie best in class jest obszar lub procesy magazynowe i/lub logistyczne. Bloki obejmują audytowanie używania narzędzi 5S, Pracy Standardowej, stanu wyposażenia (wózki widłowej i kolejki), poziomu wskaźników KPI, kompetencji personelu oraz realizowanych projektów. Wykres radarowy bloków pokazuje doskonałość w/w obszarów wraz z potencjałem na poprawę.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych.


 


LEAN MANAGEMENT W MAGAZYNIE • Dlaczego w procesach magazynowy i/lub logistycznych można oraz  trzeba wdrażać kulturę Lean?

 • Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w w/w procesach?

 • Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean management.

 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów

 • Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym

 • Zastosowanie supermarketów w magazynie


"WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN" W INTRALOGISTYCE • Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce

 • Narzędzia rozwiązywania problemów

 • Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA), produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)


AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN • Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych.

 • Jak poprawnie zdefiniować audyt ?

 • Jakie są zasady  audytowania w odniesieniu do audytora?

 • Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu.

 • Metodyka i technika skutecznego audytowania

 • Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?

 • Wiedza i umiejętności audytorów - sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie 


MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Rozładunku Materiału.

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Sprawdzania.

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Lokowania.

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji.

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Pobrania.

 • Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Dostawy do Klienta.


PODSUMOWANIE AUDYTU


  • Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.

 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia.

 • Activity Based Costing – parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową


 • Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których uczestnik dzięki ćwiczeniom, analizie przypadków i krótkim wykładom będzie mógł efektywnie pogłębić tematykę lean management oraz wiedzę w zakresie pomiaru efektywności i audytowania obszarów magazynu i logistyki.

  Warsztaty są skierowane do:  • pełnomocników ds. SZJ

  • menedżerów ds. lean management

  • menadżerów logistyki

  • kierowników magazynów

  • pracowników działu zarządzania jakością i komórek lean management

  • managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikacje standardów jakościowych w przedsiębiorstwie

  • oraz tych wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności skutecznego audytowania doskonałości procesów logistycznych i magazynowych w swoim miejscu pracy.zgłoszenie do 31.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.02.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Krzysztof Betker

Krzysztof Betker


Ekspert w zakresie wdrażania Lean Manufacturing oraz Lean Supply Chain w przedsiębiorstwie. Od 2005 Kierownik Działu REFA w branży tekstylnej. Od roku 2007 związany z koncernem Electrolux Poland.
Certyfikowany Electrolux Manufacutring System Trainer. Prowadził szerokie spektrum projektów poczynając od podnoszenia efektywności obszarów montażowych (Standardized Work & Line Balancing), skracaniu czasów przezbrojeń (SMED), mapowaniu procesów (Process Mapping, Value Stream Mapping, Cross Functional Process Mapping), wytwarzaniu komórkowym (Cellular Manufacturing) a także przepływach materiałowych (Material Handling, Kanban, FIFO etc.).
Prelegent konferencji MTM (2009) w zakresie optymalizacji procesów produkcji i logistyki. Autor projektów szkoleniowo-doradczych dla firm produkcyjnych z branży elektronicznej, samochodowej, meblarskiej oraz produkcji prefabrykatów budowlanych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie projektów biznesowych w obszarach produkcji, logistyki i zakupów (520 dni szkoleniowych).

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Produkcja

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia