Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

1 wyświetleń

Szanowni Państwo!


Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer", które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.


W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki. 

W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Omówimy nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i zadania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP), w tym jak poprawnie ustalić źródło pochodzenia środków oraz wartości majątkowych należących do PEP-a. Ponadto, w trakcie szkolenia przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw bazowych (przestępstw finansowych) będących podstawą prania pieniędzy. 


Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Compliance i AML przygotowaliśmy unikatowe szkolenie.Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera - CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.


Korzyści z udziału w szkoleniu • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.

 • Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.

 • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.


O randze certyfikatu świadczy zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą eksperci Compliance i AML.


PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ: • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)

 • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji 

 • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych

 • o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML

 • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego

 • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)

 • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

 • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej

 • jakie wyzwania stoją przed zespołem AML 
NOWY PROGRAM SZKOLENIA


I DZIEŃ


CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

Ekspert: Paweł Kuskowski / Beata Wiśnicka


1. Risk Based Approach  - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence 

 • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem

 • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP


2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi  • poziomy i metody inwestygacji

 • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)


3. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

 • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut

 • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut

 • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach

 • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?

 • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO

 • analiza transakcji na blockchain


CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji 


Ekspert: Stefan Bryndza


1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

 • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML


3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym

 • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji


II DZIEŃ


Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk


Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej 

 • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka

 • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej


3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy  • środki bezpieczeństwa finansowego - kiedy i jakie należy zastosować?

 • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?

 • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 


 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP) • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP

 • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP 

 • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 


5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji

 • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 


6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF

 • zakres i tryb kontroli 

 • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy


7. Szara strefa a pranie pieniędzy • Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)

 • Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy – na co zwrócić uwagę?

 • Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy

 • Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT: 
  mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
  kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.
 METODY:Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie: • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,

 • case study,

 • ćwiczeń w grupach,

 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.


 zgłoszenie do 22.01.2019 - 1970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 23.01.2019 - 2270 PLN + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Paweł Kuskowski


Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.


Tomasz Wojtaszczyk


Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.

Stefan Bryndza


Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP.
Od 2005 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Obecnie współkoordynuje projekt modyfikacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w Banku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych SGH.

Beata Wiśnicka
Associate Director AML / KYC Project Lead w Coinfirm. Beata pracuje w branży finansowej od ponad 5 lat. Specjalizuje się zapobieganiu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i oszustwom finansowym.
Swoje doświadczenie zdobyła dzięki współpracy z wieloma międzynarodowymi bankami, takimi jak Royal Bank of Scotland, BGZ BNP Paribas czy Citi Bank. W Coinfirm tworzy procesy AML / KYC dla wielu ICO i krypto gield.
Jej ostatnim osiągnięciem jest stworzenie procesu KYC dla AMLT

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia