BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych - nowe rozporządzenie Ministra Energii - Warsztaty szkoleniowe BHP

24 lip 2020 - 24 lip 2020

siedziba Biura SYSTEM Sp. J.
ul. Faradaya 53 lok. 44,

21 sie 2020 - 21 sie 2020

siedziba Biura SYSTEM Sp. J.
ul. Faradaya 53 lok. 44,

1 wyświetleń

Cel szkolenia


Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:


  • zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 • obowiązujących określeń i definicjami

 • wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

 • Ramowej Instrukcji Organizacji Pracy opracowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych


Program szkolenia • Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 rw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 • Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje

 • Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

 • Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z uwzględnieniem interpretacji zapisów między innymi takich jak:

  1. prowadzący eksploatację

  2. ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację pracy

  3. odpowiedzialność osób wykonujących prace na polecenie pisemne

  4. organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych

  5. organizacja innych prac

  6. wykonywanie pracy na polecenie pisemne

  7. wykonywanie pracy na podstawie instrukcji

  8. wykonywanie prac bez polecenia • Ćwiczenia z zakresu przygotowania i nadzorowania pracy przy urządzeniach energetycznych

 • Typowe błędy przy realizacji i dokumentowaniu prac przy urządzeniach energetycznych

 • Pytania Uczestników szkolenia

Maciej Ujma - nadinspektor pracy w OIP Katowice - oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Magdalena Baryń

Seminaria, Warsztaty

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Produkcja

https://www.biuro-system.com

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia