Audytor wewnętrzny REACH

66 wyświetleń

Cel:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego w systemie REACH. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z rozporządzeniem REACH oraz metody audytowania zgodnie z ISO 19011. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji jako : Audytor Wewnętrzny REACH",  wystawionego przez niemiecką jednostkę certyfikującą RW TÜV (TUV NORD Polska SP. z o.o.)


Uczestnicy:
Do udziału w kursie zapraszamy osoby odpowiedzialne za spełnienie w przedsiębiorstwie wymagań rozporządzenia REACH, pełnomocników systemów zarządzania oraz audytorów wewnętrznych systemów zarządzania chcących poszerzyć swoje umiejętności w w/w zakresie.


Program szkolenia:


Pierwszy dzień:


Wymagania REACH dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów jako podstawa audytowania:


1. Rozporządzenie REACH – informacje ogólne.


2. Rejestracja w ramach rozporządzenia REACH.


3. zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.


4. Zakazy i ograniczenia zgodnie z rozporządzenia REACH.


5. Komunikacja w łańcuchu dostaw.


6. REACH dla audytorów .


Drugi dzień:


 Zasady audytowania i procedura auditów zgodnie z norma ISO 19011: 2012:


1. Definicje i terminy.


2. Procedura audytowania.


3. Wymagania stawiane auditorom.


Trzeci dzień:


Auditowanie w praktyce:


1. Definiowanie i opisywanie niezgodności.


2. Działania korygujące .


3. Ćwiczenia praktyczne z realizacji auditów.


4. EGZAMIN.


 


Szkolenie poprowadzą:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

dr inż. Aleksandra Szczepanik, auditor zewnętrzny TÜV NORD systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu HACCPi standardu BRC, konsultant i wykładowca w powyższym zakresie.


Trzecia i każda następna osoba z tej samej firmy otrzyma
Rabat 20 %

Beata Rusek

Beata Rusek

Seminaria, Warsztaty

Theta Doradztwo Techniczne

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia